Sverige

Effektstyrning

Effektstyrning är en metod för i första hand IT-projekt, där man hela tiden ser till att fokusera på det avsedda målet med projektet.

Genom att tidigt tydliggöra varför man driver projektet och vad slutresultatet ska vara så har man skapat bra förutsättningar för att lyckas uppnå den förväntade effekten. I projekt som effektstyrs grundas alla viktiga projekt- och designbeslut i effektmålen, något som hjälper till att styra mot nytta från förstudie och ända in i förvaltning. Under projektets gång kan man med hjälp av mätetal och mål säkerställa att effekt uppnås och man kan på så sätt se vad som behöver prioriteras först för att nå effekt på ett tidigt stadium.

Med hjälp av effektstyrning vet du att lösningen som tas fram kommer att vara värdefull för verksamheten.

Sopra Sterias process för effektstyrning säkerställer att rätt effekter uppnås när verksamhetssystem och lösningar utvecklas. Genom att på ett strukturerat sätt definiera mätpunkter, målgrupper och behov styrs projektet mot den önskade verksamhetsnyttan. Sopra Sterias effektkartor skapar tydlighet genom hela projektet, från idébeskrivning till designarbete och förvaltning.

 

Läs hur vi hjälpte HSF att gå från manuell hantering till en smidigare digital lösning

Vårdbeställaren i Stockholms Län, HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen), hade ett föråldrat system för hantering av ersättning till ca 1 200 privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter. Ett system som varken levde upp till lagkrav på säker inloggning eller gav tillräckligt stöd för önskad analys och kontroll av uppgifter.

Intresserad av att veta mer?
Joakim Ekström
Delivery Manager