Sverige

Management & Business analysis

Den digitala utvecklingen accelererar och konkurrensen blir alltmer tuffare. För att kunna driva företagets affärsutveckling framåt är det avgörande att veta hur verksamhetens affärsmodeller och värdeerbjudanden hänger ihop med stödjande strukturer och processer. Den största genomslagskraften utvecklas i organisationer där management, IT & teknik samt kommunikation effektivt interagerar med ett gemensamt och tydligt mål.

Organisationer behöver gå från att investera digitalt till att leva digitalt, där analoga och digitala mervärden synkroniseras och förstärker varandra. Detta är dock lättare sagt än gjort. Genom våra operativt erfarna konsulter inom Management & Business Analysis får du tillgång till managementkonsultens hela verktygslåda, från ekonomistyrning, organisation, ledarskap, affärsutveckling och förändringsledning till IT-strategi. Vi analyserar affärsarkitekturen från ett tydligt, affärsmässigt perspektiv och ser hur den hänger ihop hela vägen från strategi till stödjande strukturer som bland annat processer, förmågor och IT. Med vår expertis hjälper vi till att definiera och realisera förändring samt bidra med operativ erfarenhet, strategisk förmåga, förändringsledning och organisatorisk arkitektur.

Vad får du?

Vi skapar en visuell, strukturerad och operativ karta för dig och hela din organisation, där det tydliggörs inom vilka områden de rätta resurserna och investeringarna behöver sättas in. Tillsammans uppnår vi en fördjupad kunskap om hur en framgångsrik transformationsplan ska se ut – med era unika förutsättningar. Verksamhetskärnan, värdeerbjudandet samt era kunders behov är alltid vår utgångspunkt, vilket leder till att ansträngningar görs på rätt plats och åt samma håll. Du kommer att få konkreta underlag som ger dig förmågan att driva och styra den önskade verksamhetsutvecklingen framåt.

Fem konkreta områden för framgångsrik digitalisering

Vi arbetar med fem konkreta områden för att visualisera och konkretisera en digital transformation i ett företag/organisation:

  • Affärsarkitektur

  • ROI & ekonomistyrning

  • Kultur och organisation

  • Teknisk utveckling

  • Agilt ledarskap

Många känner osäkerhet för var man ska börja, och vilken väg man ska ta. För att du snabbt ska komma igång med er digitala transformation har vi paketerat våra mest uppskattade tjänster och erbjuder dem som fasta uppdrag. Givetvis erbjuder vi även löpande konsultuppdrag där vi tillsammans med dig hjälper till med planering, analys och själva genomförandet av de förändringar som behövs.

Digital inspiration (ca 2–4 tim.)
Föreläsning/workshop som inspirerar kring digital utveckling och orienterar er i er organisations nuläge i förhållande till de fem olika områden vi utgår ifrån. Digital inspiration inkluderar grundläggande kunskap om digitaliseringens olika perspektiv och är en bra utgångspunkt för fortsatt samarbete eller för intern utveckling. Passar t.ex. en ledningsgrupp, styrelse eller motsvarande.

Business Analysis (ca 4–8 tim.)
Workshop/undersökning som övergripande mappar upp er verksamhet och ger ett nuläge över vart ni befinner er i förhållande till de fem olika områden som vi utgår ifrån. Detta är en bra utgångspunkt för djupare analys av organisationsstruktur och mogenhet för digital transformation (se Core Business Strategy Analysis nedan).

Business Mission (4 tim.)
Vilka finns ni till för och vad gör ni för dem? Utmana existerande värderbjudanden och vilka värden ni tillför era kunder. Skapa nya tänkbara värdeerbjudanden som kan lyftas fram i nya strategier.

Business Design Thinking (ca 3 dagar beroende på omfång)
Med marknadens populäraste metod för innovation väcker vi er kreativitet, löser komplexa problem och utforskar hur företaget ska möta framtida kunders behov. Vi utmanar gamla antaganden och sanningar, får direkt feedback om idéerna med hjälp av metodiken. Med en djupare förståelse för behov når vi lösningar som inte var uppenbara när vi började.

Core Business Strategy Analysis (tidsåtgång bestäms gemensamt)
Hur lever er organisation upp till strategier, ägardirektiv, affärsidé och värderingar? Var ska ni sätta in vilka åtgärder? Var gör digitaliseringsprocesser mest nytta? Vilken disruptiv utveckling hotas ni av? Med vår unika analysmetodik Core Business Strategy Analysis ger vi er en strukturerad, operativ och visuell karta över var er organisation befinner sig och vilka insatser som vi rekommenderar för ni ska kunna skapa mest affärsnytta.

Intresserad av att veta mer?
Karin Bildt
Business Owner - Advisory