Sverige

Bli en Marketing Hero

Med Dynamics 365 Marketing kan du hitta och vårda era bästa leads. Tidsödande arbetsuppgifter som events, e-mail, kampanjer och andra utskick kan automatiseras och du får en tydlig bild av förflyttningen från prospekt till lead.

Dynamics 365 Marketing gör det mycket lättare att bli relevant med sin marknadsföring gentemot kunder och andra målgrupper. Här nedan har vi listat upp några av de fördelar som applikationen medför.

Generera Leads

  • Attrahera rätt prospekts med riktade och automatiserade kampanjer.
  • Följ och prioritera leads genom alla touchpoints med hjälp av flertalet lead-scoring modeller och graderingar för hur nära köp ett lead är.
  • Personalisera köpupplevelsen med sömlösa upplevelser som designas utifrån kundens köp, beteende och preferenser. Det stärker relationen och du upplevs som relevant.

Bli effektivare och ta bättre beslut

  • Använd förbyggda workflows mellan sälj och marknad som automatiskt talar om när ett lead har visat intresse och är redo att lämnas över till en säljare. Marknad kan i sin tur direkt se vad som fungerar och inte och snabbt kunna ändra och anpassa.
  • Kom igång snabbt med konfigurerbara mallar, återanvändbara content blocks och enkla designverktyg. 
  • Använd förbyggda dashboards och analysfunktioner eller bygg egna.

Sälj + Marknad = Bästa vänner

Integreras Dynamics 365 Marketing tillsammans med Dynamics 365 Sales kommer gemensam kunddata att uppdateras automatiskt och vara aktuell och tillgänglig för hela organisationen. Sälj och marknad får ett bättre samarbete, antal leads som konverterar ökar och er kommunikation blir mer träffsäker och relevant till rätt person i rätt tid.

Vill du få reda på hur Dynamics 365 Marketing skulle kunna passa in hos er? Kontakta oss gärna för en genomgång.

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications