Sverige

Få flow i din försäljning med Dynamics 365 Sales

Spelplanen har förändrats och reglerna reviderats. Konsumenter vill ha köpupplevelser där transaktionerna är så smidiga att de inte märks av. För att omvända en potentiell kund till en engagerad kund krävs dessutom en personlig köpupplevelse som stärker kundrelationen.

Med Dynamics 365 Sales får säljarna möjlighet att fokusera på rätt kunder, stärka kundrelationer och vinna fler affärer. Nedan följer exempel på fördelar med Dynamics 365 Sales.

Öka produktiviteten

 • Förenkla och effektivisera säljprocesserna. Automatisera repetetiva och manuella steg så att säljarna kan fokusera på det viktiga.
 • Integrera med andra verktyg som säljarna använder för att underlätta deras arbete. Outlook, Excel, och SharePoint fungerar sömlöst med Dynamics 365 Sales.
 • Samarbeta om en affär i Microsoft Teams som är ett modernt verktyg för chat, möten och dokument. Här kan delning av kundinformation och dokument ske oavsett teamtillhörighet eller vart säljarna befinner sig geografiskt. 
 • Säljarna kan arbeta oberoende av plats och tid när allt de behöver finns i molnet och tillgängligt på alla enheter.

Få insikter som möjliggör proaktivitet

 • Använd systemet för att få fram rätt potentiella kunder som är mest troliga att konvertera.
 • Med rapporter och analys kan säljarna agera på kunddata som demografi, engagemang och köphistorik. 
 • Insikter i realtid ger mer avancerad analys där de får rekommenderade förslag på Next-Best-Action och information om när en kund troligtvis är på väg att lämna. Vilket ger en mer personlig kontakt med kunderna. 
 • Som säljchef kan du se trender, få en bättre överblick av säljpipen och få agerbara insikter.

Sälj och Marknad drar nytta av varandra

 • Ett integrerat CRM-verktyg där man kan anpassa kommunikationen i realtid baserat på tillförlitlig data som visar vad som driver sälj och inte. 
 • Samarbetet mellan Marknad och Sälj ökar när säljarna får inblick i kampanjer och det finns förbyggda processer som automatiskt lämnar över säljklara leads. 
 • Måluppföljning och anpassning underlättas genom möjligheten att följa kunderna genom hela köpresan.
Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications