Sverige

Ta del av kraften i Power Platform

Microsoft Power Platform designades och byggdes för att maximalt kunna utnyttja kraften i Dynamics 365 och Office 365. Med verktygen Power BI, Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents kan du få en smidigare verksamhet som är mer produktiv och mindre kostsam. Med nya affärsprocesser och verktyg kan vardagen bli både digital och mer effektiv.

Varje komponent är byggd på Dataverse som är en databas som finns i Azure. Fördelarna med det är att all din data existerar under en och samma datamodell vilket möjliggör för applikationerna att interagera sömlöst.

Med Power Platform möjliggörs snabbare datahämtning, visualisering av insikter i realtid, och hjälper användare att fatta viktiga beslut som går att agera på.

Power BI

Power BI hämtar data från olika datakällor för att sammanställa och visualisera interaktiva och agerbara insikter i realtid. En alltmer ökande datamängd kan aggregeras och analyseras på djupet, göras tillgänglig för hela organisationen och möjliggöra mer välgrundade affärsbeslut.

Läs mer om Power BI på Microsofts hemsida

Power Apps

Skapa egna appar snabbt och enkelt utan onödiga kostnader. Power Apps är uppdelat i två olika typer. Canvas Apps och Model-driven Apps. Canvas Apps ger dig möjlighet att skapa ett eget gränssnitt där du kan hämta, uppdatera och använda data från flera olika datakällor. Med Model-driven Apps kan du på ett enklare sätt bygga din app med ”low-code/no-code” och färdig affärslogik. Power Apps möjliggör för organisationer att själva äga och utveckla sina lösningar. 

Läs mer om Power Apps på Microsofts hemsida

Power Automate

Arbeta smartare och mer effektivt genom att automatisera arbetsflöden. Power Automate använder över 300 anslutningar till olika molntjänster och syftet är att koppla ihop dessa för att kunna uppdatera och nyttja flera applikationers funktionalitet. Utan kod och utan komplexa integrationer.

Läs mer om Power Automate på Microsofts hemsida

Power Virtual Agents 

Skapa kraftfulla chatbots med hjälp av ett guidat, grafiskt gränssnitt helt på egen hand och utan behov av utvecklare. Med hjälp av chatbottar kan du spara värdefull tid genom att automatisera många manuella uppgifter.

Läs mer om Power Virtual Agents på Microsofts hemsida

Vill du veta mer om hur Power Platform skulle kunna passa in i er verksamhet? Kontakta oss gärna för genomgång.

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications