Välj ditt land

Enterprise Resource Planning (ERP)

En bra ERP-lösning anpassad till verksamhetens behov är vital i dagens digitaliserade värld. Tidigare kunde förändringar planeras i god tid, men idag är det kunderna som sätter premisserna för hur snabbt förändringarna ska ske.

För att bibehålla ett bra försprång mot konkurrenterna krävs rätt lösning på rätt plats. Men att stärka affärsprocesserna och optimera lönsamheten är en stor utmaning för många företag då de sitter med system som inte är anpassade till dagens verksamhet. Kanske känns nedan situationer igen? 

Gamla ERP-system vs. nya

För att kunna upprätthålla en effektiv affärshantering krävs det att ledningen har tillgång till korrekt och relevant information. Övergripande mål måste konsekvent brytas ner på olika nivåer i organisationen, med klart definierat ansvar och befogenheter. Man kan klara sig med ett enkelt ekonomisystem och några kalkylblad ett tag, men inte på sikt. 

Det finns idag en uppsjö av ERP-lösningar att välja mellan från både stora och små leverantörer. I valet av affärssystem behöver man ha förståelse för företagets verksamhet och dess krav och behov för att vara säker på att systemet verkligen passar verksamheten. Affärssystemet ska trots allt klara av att uppfylla organisationens specifika behov och också kunna hantera de processer och uppgifter användarna behöver utföra i sitt dagliga arbete. 

Sopra Steria har lång erfarenhet av affärs- och ekonomisystem och av att arbeta nära ekonomifunktioner i organisationer. Vi vet vilka besparingar företag får genom att lyckas med sitt affärssystem, inte minst på grund av ett mycket effektivare arbetsflöde genom hela organisationen.

Vi baserar vår leverans av ERP-system på Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central. Vi utgår från standard samt anpassar baserat på specifika kundbehov. Vår kompletterande kompetens inom CRM, Analys & Insikt och webb gör att vi kan ta ett helhetsansvar kring våra kunders digitaliseringsresa och bl.a. hantera allt från ekonomistyrning och analys till prognostisering och fakturering.

Här ser du några exempel på vad vi erbjuder inom ERP

  • Införande av Microsoft Dynamics 365 Business Central - en molnbaserad lösning för verksamhetsstyrning som passar företag i alla storlekar
  • Införande av Progressus PSA för Microsoft Dynamics 365 Business Central - en molnbaserad lösning för verksamhetsstyrning av projektorienterade företag
  • Uppgradering av Microsoft NAV till Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Kundanpassade lösningar i Microsoft Dynamics 365 Business Central och Microsoft NAV
  • Förvaltningstjänster och servicedesk för Microsoft NAV och Dynamics 365 Business Central
  • Resursuppdrag såsom utvecklare, applikationskonsulter, projektledare, testledare, förvaltningsledare och verksamhetskonsulter m.m.
  • Rådgivning, förstudier och utredningar såsom prestandaanalys, kravställningar, teknisk rådgivning, funktionsmässig rådgivning, processutveckling, kodanalys m.m.
  • Hjälp med att komma igång med apportering och analys i Microsoft Power BI med data från Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft NAV
  • Avancerad analys i Microsoft Power Bi med data från Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft NAV
Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Spellista: Hur du optimerar ditt affärs- och CRM-system (8 videos)