Sverige

ERP-diagnosen tar ca 5 minuter att genomföra där du som användare får fylla i ett antal frågor. Svaren utvärderas på slutet och du får direkt feedback av resultatet.

Testet är anonymiserat och du förbinder dig inte till någonting. Områdena som behandlas är:

Jag förstår, starta!

Resultat

Ska vi skicka resultatet till dig?

Vi skickar gärna resultatet av diagnosen till dig så att du kan förmedla den till din organisation. Ange din e-mail till höger så landar den i din inkorg.

Sopra Sterias ERP-team har gedigen erfarenhet av Microsofts hela produktflora. Med vår ERP Assessment kan vi hjälpa er att värdera: strategi-, lösning- samt tekniska frågor i en fördjupad och detaljerad studie.

Utöver detta ser vi gärna över om exempelvis er projekthantering fungerar som den ska. Kan exempelvis medarbetarna tidrapportera som önskat? Är uppföljningen smidig? Vi ser också över verksamhetsprocesser och de sociala aspekterna knutna till ERP-systemet. Fungerar flödena i verksamheten som de ska och har systemet medarbetarnas stöd?

Att företagets funktioner är integrerade så data kan utbytas utan problem och felaktigheter är eftersträvansvärt för att spara tid och pengar, så att ni kan ägna er åt er verksamhet.