Sverige

Kundanpassad utvärderingsmiljö i Dynamics 365 Business Central

Innan man fattar större beslut som innebär stora kostnader är det fördelaktigt att skaffa sig så bra underlag som möjligt.

Om det är en uppgradering av ert nuvarande Microsoft NAV-miljö som ni står och funderar över, eller kanske vill ni se hur Dynamics 365 Business Central skulle passa er verksamhet, så kan vi ordna testmiljöer åt er.

Vi kan sätta upp en utvärderingsmiljö av Business Central med ert eget masterdata och inställningar från er befintliga NAV-miljö. Sedan får ni tillgång till Business Central-miljön där ni kan testa all standardfunktionalitet med data och inställningar som ni känner igen.

Innan ni börjar med att testa i utvärderingsmiljön kommer ni att få en introduktion i Business Central av en av våra applikationskonsulter. Introduktionstillfället varar i ca 3 timmar för att säkerställa att alla har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra bra tester. 

Fördelar

  • Få ett bättre beslutsunderlag inför uppgradering genom att användarna får testa och utvärdera Dynamics 365 Business Central i en igenkännbar miljö.

  • Få ett säkrare uppgraderingsestimat genom att utvärdera hur mycket anpassningar som måste flyttas upp till Dynamics 365 Business Central eller som kan ersättas med ny standardfunktionalitet.

  • Användarna känner sig delaktiga i beslutet. Användarna blir tidigt förbereda på hur det ”nya” kommer att se ut.

Begränsningar och förutsättningar

  • Det kan visa sig att vissa anpassningar i NAV-miljön inte kan flyttas över till utvärderingsmiljön.

  • För att vi ska kunna skapa en utvärderingsmiljö behöver vi få tillgång till er nuvarande NAV-miljö.

  • Om platsen för introduktionen är på annan plats än Storstockholmsområdet tillkommer resekostnader.

Kontakta oss gärna för mer information.

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications