Sverige

Hur valet av PSA-system kan påverka lönsamheten hos det partnerdrivna företaget

Arkitektkontor, konsultbolag, kommunikationsbyråer och revisionsföretag. De flesta som någon gång har drivit företag tillsammans med en eller flera partners kan nog skriva under på att verksamhetsformen innebär en hel del utmaningar. Det gäller inte minst när det kommer till ekonomi och administration.

För många verksamheter går det nästan att sätta likhetstecken mellan antalet partners och den exponentiella ökningen av administrativa rutiner. Fler partners innebär fler variabler vad det gäller exempelvis timdebitering, faktureringsgrad, utdelningsnivå, bokföring och planering. Det är inte heller ovanligt att varje partner driver sitt egna bolag med sina egna system.

Fem vanliga branschöverskridande utmaningar

Vår erfarenhet visar att många partnerdrivna verksamheter – och egentligen alla som arbetar projekt- och ärendebaserat – delar ungefär samma problematik. De fem vanligaste utmaningarna brukar vara att:

  • Man sitter med gamla legacy-system i egen drift och med dålig säkerhet.
  • Kärnprocesser utförs i olika system och kräver manuell hantering för komplettering
  • Mycket tid går åt till administration och manuell hantering av processer
  • Dålig datakvalitet och begränsad tillgång till data
  • Bristande kontroll över ärenden och det slutgiltiga resultatet

En komplett branschöverskridande lösning

För att möta dessa utmaningar har vi på Sopra Steria utvecklat en lösning som vi kallar för Solution for Professional Services – en komplett PSA-lösning som dessutom är optimerad för att tillgodose den partnerdrivna verksamhetens specifika behov.

Allting sker i ett och samma system – från att skapa och planera ärenden, löpande tidsredovisning och fakturering samt slutgiltigt slutföra och stänga ärenden. Genom hela processen kontrolleras och analyseras resurser, ärenden, ekonomi och resultat. Enkelt, smidigt – och framförallt – tidsbesparande.

Skräddarsytt från topp till tå

Med Solution for Professional Services erbjuder vi all den funktionalitet som förväntas av ett modernt PSA-system, men också möjlighet att automatiskt beräkna utifrån varje partners specifika variabler – hela vägen från försäljning till avslut. Det skapar förutsättning för tillväxt och ökad lönsamhet genom ökad produktivitet och effektivitet – för såväl den operativa som den administrativa verksamheten. Detta sker genom integrerade och automatiserade processer, med komplett tillgång till data och full kontroll över projekt och den övergripande verksamheten.

Vill du veta mer om Solution for Professional Services och hur det kan hjälpa din verksamhet? Hör av dig så berättar vi mer!

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Spellista: Hur du optimerar ditt affärs- och CRM-system (8 videos)