Välj ditt land

Ett bra affärssystem anpassad till verksamhetens behov är vital i dagens digitaliserade värld. Tidigare kunde förändringar planeras i god tid, men idag är det kunderna som sätter premisserna för hur snabbt förändringarna ska ske. 

För att bibehålla ett bra försprång mot konkurrenterna krävs rätt lösning på rätt plats. Men att stärka affärsprocesserna och optimera lönsamheten är en stor utmaning för många företag då de sitter med system som inte är anpassade till dagens verksamhet. Kanske känns nedan situationer igen?

Undrar du något? Hör av dig!
Christer Söderholm
Business owner: Business Applications
+46 70 896 60 73
christer.soderholm@soprasteria.com

 

Bild kunde inte laddas in

Varför nytt affärsystem?

Det finns idag en uppsjö av affärssystem att välja mellan från både stora och små leverantörer. I valet av affärssystem behöver man ha förståelse för företagets verksamhet och dess krav och behov för att vara säker på att systemet verkligen passar verksamheten. Affärssystemet ska trots allt klara av att uppfylla organisationens specifika behov och också kunna hantera de processer och uppgifter användarna behöver utföra i sitt dagliga arbete. 

Sopra Steria har lång erfarenhet av affärs- och ekonomisystem och av att arbeta nära ekonomifunktioner i organisationer. Vi vet vilka besparingar företag får genom att lyckas med sitt affärssystem, inte minst på grund av ett mycket effektivare arbetsflöde genom hela organisationen.

Vi baserar vår leverans av affärsystem på Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Finance Subscription Billing och Dynamics Project Operations. Vi utgår från standard samt anpassar baserat på specifika kundbehov. Vår kompletterande kompetens inom CRM, Analys & Insikt och webb gör att vi kan ta ett helhetsansvar kring våra kunders digitaliseringsresa och bland annat att hantera allt från ekonomistyrning och analys till prognostisering och fakturering.

Dynamics 365 Business Central

Business Central är affärssystemet för mindre till stora företag som har behov av en komplett lösning för verksamhetsstyrning. Genom att koppla ihop ekonomi, projekt, försäljning, produktion, service och drift möjliggörs effektivare affärsprocesser, förbättrad kundkommunikation och bättre beslut.

Läs mer om Business Central.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Dynamics 365 Business Central for Law and Legal Firms

D365 Business Central for Law and Legal Firms är en lösning speciellt anpassad för advokatbyråer och andra juridiska firmor, men även för revisionsbyråer och liknande som har en ärende- och uppdragsbaserad affärsmodell. Systemet skapar förutsättning för tillväxt och ökad lönsamhet genom ökad produktivitet och effektivitet för både operativa och administrativa aktiviteter.

Läs mer. 

Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 Finance är det moderna och flexibla affärssystemet för medelstora till stora företag och organisationer. Det hjälper världens ledande organisationer att hantera och effektivisera processer, övervaka den finansiella verksamheten i realtid, förutspå framtida kassaflöden samt fatta datadrivna beslut för att accelerera tillväxten. Microsoft Dynamics 365 Finance stödjer organisationer i olika branscher att vara agila och förändra sina marknader med nya affärsmodeller.

Läs mer om Dynamics 365 Finance. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Microsoft Dynamics 365 Subscription Billing Solution

Microsoft Dynamics 365 Subsription Billing Solutions är ett komplett affärssystem för medelstora och stora organisationer och företag som erbjuder prenumerationsbaserade köp av varor och / eller tjänster. Systemet hjälper organisationer att koppla ihop ekonomi, projekt, försäljning, produktion, service och drift.

Läs mer om Dynamics Subsription Billing här.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations​

Med Microsoft Dynamics 365 Project Operations kopplas din projektcentrerade verksamhet ihop i en och samma app. Försäljnings-, resurshanterings-, projektlednings- och ekonomiteamen arbetar i ett och samma system för att vinna fler affärer, påskynda projekt- eller ärendeleveransen och maximera lönsamheten.

Läs mer om Project Operations. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Dynamics 365 Supply Chain Management

Öka synligheten, intelligensen och kontrollen över försörjningskedjan med Dynamics 365 Supplu Chain Management. Hantera allt från planering, upphandling och inköp till produktion och leverans på ett smart sätt. Genom att samla data på ett ställe och applicera inbyggd AI kan du exempelvis:

1. Förutse efterfrågan och fatta produktions- och lagerbeslut därefter. 

2. Förutse underhållsbehov innan olyckan är framme samt få insyn i din verksamhet i realtid.