Välj ditt land

Vi designar användarupplevelsen som uppstår då en människa interagerar med en produkt eller tjänst. Vi ser till att upplevelsen är smidig, tillgänglig och har ett tydligt syfte för användaren. Kärnan i UX-design är att förhöja en upplevelse, en känsla, för att se till att människor väljer just din produkt eller tjänst före konkurrenternas.

Kontakt oss

Maria Hofverberg
UX Director
+46 70 255 45 43
maria.hofverberg@soprasteria.com

Maria Hofverberg, UX Director

 

User Research

Att lägga tid på att verkligen förstå sin målgrupp och låta detta påverka designbesluten är vad som skapar riktigt älskvärda tjänster.

Att samla på insikter om de behov, hinder och utmaningar era användare stöter på i sin vardag är ett av de viktigaste momenten i hela UX-designprocessen.

Vi skräddarsyr alltid vår user research för att se till att rätt metod av datainsamling och analys används. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Interaktionsdesign

För att en tjänst ska kännas enkel, intuitiv och smidig så kräver det att varje interaktion har en tanke bakom sig.

Genom att bygga upp informationsarkitektur, komponenter och navigationsprinciper via wireframes och interaktiva prototyper så skapar våra interaktionsdesigners tjänstens “planritning”.

Målet är alltid att skapa en enklare interaktion mellan människa och teknik. Det ska vara lätt att göra rätt.

UX Copy

UX copy innebär användarvänlig design av ord. Målet med UX Copy är att genom användarvänliga texter guida användaren genom ett gränssnitt för att underlätta interaktionen.

Det må verka enkelt, men välsnickrad copy är ofta sådan som inte märks. Den guidar användaren på ett sätt som skapar minsta möjliga friktion.

Det gynnar självklart användaren, men också affärsvärdet. Ju fler hinder som kan undanröjas längs kundresan, desto högre blir konverteringsgraden.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Användarbarhetstester

För att vara säker på att användarens upplevelse av tjänsten går i linje med det vi vill åstadkomma sätter vi tidigt användaren i förarsätet och låter dem testa för att ge oss insikt i hur en tjänst presterar.

Genom att tidigt identifiera synpunkter och avslöja hinder i interaktion så kan vi redan på designstadiet lösa potentiella hinder för att undvika kostsamma förändringar i ett senare skede, som blir dyrare ju senare i processen de upptäcks.

Genom tidiga insatser och iterationer av en tjänst minskar kostnaden för utveckling, och framförallt “omveckling”. Man ska inte vara rädd för att göra fel - genom rapid prototyping säkerställer vi att tester utförs tidigt, för att snabbt hitta förbättringsområden.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för oss är att säkerställa att våra designleveranser är testade och skapade för alla - inte bara för majoriteten.

Funktionsvariationer är ett faktum, permanenta som temporära, därför ligger det i vårt ansvar att garantera funktionalitet för alla.

Webbplatser som arbetat med tillgänglighet når en större publik, har bättre sökresultat, är SEO-vänliga, har snabbare nedladdningstid och de ger alltid en bättre användarupplevelse.

Bild kunde inte laddas in