Välj ditt land

Customer Relationship Management (CRM) är i grund och botten en filosofi för att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder. Men att vinna nya kunder är inte bara svårt och tidskrävande, utan även dyrt. Många företag väljer därför att implementera ett CRM-system för att kunna ta hand om sina kundrelationer och öka lojaliteten. Läs mer om hur våra experter inom området kan hjälpa dig. 

Har du frågor? Hör av dig!
Tobias Greberg, Business Owner
tobias.greberg@soprasteria.com
+46 708  966 032

Målinriktad kundinformation

I dag är goda relationer till kunderna viktigare än någonsin. Toppinformerade kunder beslutar idag när och från vem de ska köpa produkter och tjänster och konkurrensen är därför stor mellan företagen. Kunden befinner sig ju inte längre på en lokal marknad utan numera ha denne tillgång till hela världen. Framgångsrika företag erbjuder dessa kunder flexibilitet genom professionell Customer Relationship Management (CRM). Genom målinriktad användning av befintlig kundinformation kan företag säkerställa och skräddarsy erbjudanden som tilltalar kunden. Ett rätt implementerat CRM ger verksamheten alltså inte bara insikt om möjligheter till att skapa affärer med varje kund, utan det blir också ett verktyg till att mäta kundernas värde.

Bild kunde inte laddas in

Implementera CRM-system

Att implementera ett CRM-system är bra när man vill förbättra sina viktiga kundrelationer, men CRM är mycket mer än så. Ett CRM-system är ett verktyg som kan spara, strukturera, analysera, presentera och dela viktig kunddata. Detta innebär att all kunddata samlas på ett och samma ställe, vilket gör det lättare för de anställda att arbeta effektivt samt möjliggör för alla berörda anställda att följa vad som händer i de enskilda kundärendena eftersom alla anteckningar, dokument möten etc samlas i systemet. Att ha informationen samlad gör det lätt att kontakta kunderna vid rätt tidpunkt och med rätt kommunikation som kan leda till ökad försäljning.

Bild kunde inte laddas in

Effektivisera dina affärs- och CRM-processer

Vi på Sopra Steria har lång erfarenhet att dimensionera och implementera effektiva CRM-lösningar både lokalt och som molntjänst. Vi är även en långsiktigt partner då vi både kan förvalta och hjälpa till att skapa största möjliga nytta av CRM-systemet. Vi är vana att jobba med produkter så som Microsoft Dynamics CRM, men skräddarsyr också lösningar utifrån era behov och önskemål.

Vill du diskutera hur du kan effektivisera dina affärs- och CRM-processer? Vi bjuder på en timmes gratis konsultation!