Sverige

Vi hjälper våra kunder att utveckla analysförmåga som skapar värde

Genom vår spetskompetens inom Advanced Analytics hjälper vi våra kunder att förädla sin data och extrahera ytterligare information för att fullt ut kunna ta till vara på data som en tillgång. Allt från förklarande analyser för att skapa djupare förståelse till prediktiva modeller som kan integreras och agera per automatik.

Advanced Analytics, eller avancerad analys som det också kallas, används för att kunna tolka, analysera och prognostisera olika typer av data. Idag sitter många företag på stora mängder data och rätt använt kan detta ge dem stora konkurrensfördelar.

Inom området Advanced Analytics hjälper vi dig som företag med bland annat detta:

  • Utifrån er data tar vi fram information som ger er insikt
  • Genom tillgänglig data/information skapar vi tillsammans med er en förståelse för vad som har påverkat beslut och händelser bakåt i tiden, insikt i vad som sker just nu, samt troliga framtida utfall
  • Vi skapar en plattform för att ni ska kunna ta steget från datadrivna till analysdrivna beslut

Exempel på vad vi hanterar inom Advanced Analytics:
Prediktiva modeller, Machine Learning, Realtidsanalys, Insikter ad hoc, Big dataanalys, Analys-integration 

 

Vanliga frågeställningar

Nedan har vi angett vanliga frågeställningar som vi får från företag gällande att vara en datadriven organisation.

Kan vi med data förstå våra kunder bättre?

När vi analyserar data över kundinteraktioner kan vi ofta urskilja grupper med sinsemellan likartade beteenden. Genom att titta närmare på dessa kan vi se gemensamma nämnare som exempelvis vilka drivkrafter de har. Denna typ av insikter används ofta som input till riktade strategier mot specifika målgrupper, både ad hoc och i realtid.

Vilken information finns i vår data och vad kan vi göra med den?

Att uppskatta och förstå det orealiserade värdet i sin data är en svår uppgift: Vilken information finns representerad och vilka insikter eller prediktioner skapar värde för verksamheten? Vi hjälper våra kunder att inventera och med vår breda verktygslåda inom analytics hjälper vi till att prioritera och bedöma genomförbarheten.

Hur ska vi tillgängliggöra insikter och prediktioner?

Att integrera analys är nödvändigt för att kunna ta till vara den fulla potentialen och skapa ett mätbart värde. Nya lösningar lanseras ofta i mindre skala för att successivt integreras och automatiseras fullt ut. Vi hjälper er gärna med rekommendationer och best practice för att lyckas.

Har du andra frågor än de ovan, eller vill veta mer om vad vi gör inom Advanced Analytics, tveka inte att kontakta oss.

Intresserad av att veta mer?
Jan Svanholt