Välj ditt land

Vi skapar förutsättningarna för en data- och analysdriven affär och verksamhet

Genom att på ett strukturerat sätt samla in och sammanlänka information utifrån affär och verksamhetsmodeller skapar vi förutsättningen för våra kunder att få ut den fulla potentialen av sina data- och analysdrivna satsningar.

Vi anser att de bästa lösningarna kommer fram när man jobbar tätt tillsammans med kunden så att det uppstår ett ömsesidigt partnerskap. Inom området Data Engineering hjälper vi dig som företag med bland annat detta:

  • Utifrån verksamhet/affär är vi er partner idag och framåt för plattformsval, teknik, arkitektur, planering, utveckling och förvaltning
  • Vi skapar en (1) sanning av er data, en plattform för en datadriven utveckling
  • Vi säkrar rätt struktur-/datamodeller/MDM, kvalitet och insamling av relevant information och bygger förvaltningsbara lösningar, enligt best practice


Exempel på vad vi hanterar inom Data Engineering:
On-premise, Cloud, Hybrid, Transformation - vid legacy, Transition - Cloud/Hybrid

 

Vanliga frågeställningar

Nedan har vi angett de vanligaste frågeställningarna som vi får från företag gällande att vara en datadriven organisation.

Borde vi ha vårt datalager/rapportverktyg/analysplattform on-prem eller i molnet?

Generellt kan man säga att de flesta av våra kunder har en hybridlösning, det vill säga vissa delar ligger on-prem och andra i molnet. Vårt råd i denna fråga beror ofta på lagkrav som kan påverka kunden, hur mogen kundens lösning är och vilken del av lösningen man vill lägga i molnet. Vissa molnleverantörers tjänster är inte fullt utvecklade och det är därför inte alltid lämpligt att flytta alla delar till molnet.

Vilket rapport-/analysverktyg bör vi välja för vår verksamhet?

Många av våra kunder använder sig av verktyg som Power BI, Qlik eller Tableau. Valet av verktyg påverkas av många olika faktorer så som budget, redan befintliga system och licenser, antal användare, behov (listrapporter och/eller dashboards), funktioner (automatiska mailutskick och/eller kunna öppnas i mobilen) med mera. Därför är det viktigt att man går igenom vilka behov man har och vilken förväntan man har på rapport-/analysverktygets funktionalitet. Våra experter går igenom detta tillsammans med kunden för att kunna ta fram den bästa lösningen för kundens verksamhet.

Har du andra frågor än de ovan, eller vill veta mer om vad vi gör inom Data Engineering, tveka inte att kontakta oss.

Intresserad av att veta mer?
JAN SVANHOLT
Business Owner: Data & Analytics