Välj ditt land

Säkerhet, kvalitet och Time to market är idag viktigare än någonsin i den digitala värld vi befinner oss i. För att uppnå detta förutsätts full kontroll och överblick över de IT-lösningar som stödjer den dagliga verksamheten.  

Vad är DevOps?

Med begreppet DevOps avses processer, kommunikation och verktyg som effektiviserar och automatiserar utvecklingen och driften av dina IT-lösningar. Det slutgiltiga syftet är att förse slutanvändarna med ett säkrare och mer pålitligt system där nya önskemål snabbt kan gå från krav till konkret affärsnytta. 

Såhär arbetar vi

Ett tvärvetenskapligt autonomt team tar ansvar för hela lösningen, har tydliga gemensamma mål samt löser problem och skapar produkten på det vis teamet föredrar.

Detta bidrar till tillit, uppmuntran och stöd. Tillsammans med skräddarsydda KPI:er, löpande mätning och informationsinsamling skapar det en kultur med kunskapsdelning och förutsättningar för kontinuerligt lärande. 

Med täta leveranser av ny funktionalitet ges möjligheten att snabbt upptäcka vad som ger verkligt värde till användarna och vad som kan göras annorlunda. Denna feedback hjälper till att prioritera det som ger störst nytta samt kontinuerligt förbättra processen med transparens och lärande i fokus.

Vi kan tekniken och processen. Vi förstår kulturen, och vi har människorna som krävs för att leverera produkten. Bit för bit. Tillsammans når vi ständigt nya insikter som leder till snabbare, tryggare och säkrare leverans för att öka innovationstakten och värdet för användarna.

Bild kunde inte laddas in

Telenor kundcase

Telenor lanserade 2020 den aktuella versionen av streamingtjänsten Telenor Stream där kunderna kan streama tv-kanaler, filmer, serier och sport på bland annat surfplatta, dator, mobil. 

En utmaning för Telenor var att streamingtjänsten redan från början skulle fungera på ett antal olika plattformar, med skiftande tekniker och förutsättningar. Detta med hjälp av såväl egenutvecklade som tredjepartsprodukter. Sopra Steria fick uppdraget att förvalta kvaliteten i leveransen av streamingtjänsten.

Site Reliability Engineers

Våra tekniska experter stärker upp ert befintliga team med kompetens kring effektiva processer och DevOps-verktyg. Lämpligt när ni redan har ett DevOps-tänk på plats men ytterligare kompetens behövs.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

DevOps Assessment and Transformation

Våra verksamhetskonsulter och tekniska experter analyserar era nuvarande processer och hjälper till att identifiera och implementera förbättringar. Av stort värde när du vill dra nytta av den fulla potentialen i lösningen och effektivisera processen. Fördelaktigt är om teamet är öppet för att förändra sitt arbetssätt, automatisera och tillämpa moderna verktyg för att komma längre.

The DevOps Perspective

Vid uppstart av ett nytt projekt är det viktigt att lägga grunden för en effektiv DevOps-process redan från början. Våra experter finns med i ditt team och ser till att beprövade arbetsmetoder och verktyg används på ett sätt som passar dina utmaningar.

Bild kunde inte laddas in

Bild av null Mikael Zöögling

Business Owner

Kontakta:

Mikael Zöögling

+46 8 587 650 00

mikael.zoogling@soprasteria.com