Välj ditt land

Microsoft Dynamics 365 Finance är ett modernt och flexibelt affärssystem som hjälper världens ledande organisationer och företag att styra och övervaka resultatet av sin finansiella verksamhet i realtid, förutspå framtida resultat och fatta datadrivna beslut för att driva tillväxt. Microsoft Dynamics 365 Finance stödjer globala organisationer av alla storlekar i olika branscher att vara agila och förändra sina marknader med nya affärsmodeller. Vi erbjuder rådgivning, implementation och förvaltning av affärssystemet.

Affärsvärlden förändras allt snabbare och blir mer och mer komplex. Företag kommer och går och konkurrensen ökar när nya företag med nya affärsmodeller dyker upp i olika branscher. I dagens affärsvärld gäller det helt enkelt att företag och organisationer är agila och snabbt kan ställa om för förändringar och lätt navigera i en komplex värld. För att lyckas med detta gäller det att företagets IT-system stödjer ett agilt och snabbfotat arbetssätt.  Känner du igen problematiken och behöver implementation av ett nytt affärssystem? Vi erbjuder lösningar inom Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Finance - Subscription Billing Solution​ och Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Hör av dig så berättar vi mer.

Christer Söderholm 
Business Owner, Business Applications
+46 70 896 60 73
christer.soderholm@soprasteria.com

 

Bild kunde inte laddas in

Vårt erbjudande

Inom affärssystemet erbjuder vi flera tjänster inom vårt erbjudande Microsoft Dynamics 365 så som rådgivning och analys, implementation och förvaltning.

Rådgivning och analys
Vi erbjuder flertalet olika analyser såsom teknisk-funktionell analys eller prestandaanalys med mera. Vi har även rådgivningstjänster med olika syften och leverabler såsom exempelvis RightErp som svarar på vilket av Microsoft Dynamics 365 affärssystem som passar din organisations eller företags affärsbehov.

Implentation
Vi erbjuder även implementation av Microsofts applikationer. Detta gör vi till större företag och organisationer i hela Norden efter att ni tagit beslut att Microsoft affärssystem är en match för er. Vi gör även uppgraderingar från äldre versioner såsom MS AX och MS NAV samt stödjer er i hela molnresan för ert affärssystem. 

Förvaltning
Avslutningsvis erbjuder vi även förvaltning av affärssystemet, en AM-tjänst så som Servicedesk, strukturerad förvaltning och vidareutveckling av redan befintliga lösningar.

Microsoft Dynamics 365 – Finance

Det moderna och flexibla affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Finance hjälper världens ledande företag och organisationer att styra och övervaka resultatet av sin finansiella verksamhet i realtid, förutspå framtida resultat och fatta datadrivna beslut för att driva sin tillväxt. Microsoft Dynamics 365 Finance stödjer globala organisationer av alla storlekar i olika branscher att vara agila och förändra sina marknader med nya affärsmodeller. ​

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Microsoft Dynamics 365 Finance - Subscription Billing Solution​

Prenumerationsbaserade tjänster och produkter växer som affärsmodell och den ökade populariteten av prenumerationstjänster hos konsumenter har medfört en hård konkurrens. Detta erbjuder dock nya möjligheter – såväl för konsumenter som företag men medför även nya utmaningar inom fakturering och prissättning. Många av de traditionella affärssystemen stödjer nämligen inte de växande behoven hos dagens ledande organisationer. Införandet av nya standarder för intäktsredovisning, IFRS 15 och ASC 606 visar på ytterligare behov av robust och heltäckande affärssystem som stödjer en prenumerationsbaserad affärsmodell.

Inom affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Finance hittas ERP-lösningen Subscription Billing Solutions vilken är en tjänst som hjälper organisationer att koppla ihop ekonomi, projekt, försäljning produktion och drift för organisationer med en prenumerationsbaserad affärsmodell – exempelvis Netflix. Med förmågor så som hantering av komplex prissättning, förbrukning och milstolpsfakturering kring den ekonomiska effekten av återkommande intäkter. På så sätt kan affärsprocessen effektiviseras, förbättra kundkommunikationen och bättre beslut fattas. 

Microsoft Dynamics 365 – Project Operations

Allt fler företag har en projekt- eller ärendebaserad affärsmodell. Inte bara traditionella PSA-branscher så som bygg eller konsultbranschen utan även inom advokatbyråer, juridik, finans och revision använder en modell baserat på projekt i form av ärenden eller uppdrag. Alla dessa branscher har även ett behov att få ekonomisk synlighet i realtid under projektet/uppdragets gång för att hela tiden kunna se över och förbättra lönsamheten. Idag används oftast olika applikationer för att driva sin tjänsteverksamhet, inklusive försäljning, projektplanering, redovisning och fakturering vilket skapar ineffektiva processer. Lösningen på utmaningarna är det enhetliga affärssystemet Microsoft Dynamics 365 – Project Operations.

Med Microsoft Dynamics 365 – Project Operations kopplas din projektcentrerade verksamhet ihop i en och samma app. Försäljnings-, resurshanterings-, projektlednings- och ekonomiteamen arbetar i ett och samma system för att gemensamt vinna fler affärer, påskynda projekt- eller ärendeleveranser och maximera lönsamheten. Systemet gör även ett bättre estimat av resursbehov, utgifter, material och kan spåra estimerad till faktisk förbrukning under projektens gång. Detta förbättrar insikterna i projekten, ökar produktiviteten och ger möjlighet till snabbare korrigeringar med inbyggda verktyg för datavisualisering, spårning och samarbete. Genom Project Operations kan anpassningsbara flöden för fakturering och inbyggda verktyg för flera valutor, till för att redovisa intäkter korrekt och i rätt tid, användas, vilket underlättar för det globala arbetet med internationella standarder för finansiell rapportering. 

Bild kunde inte laddas in