Sverige

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering, förkortat SEO, är processen kring att optimera en onlineplattform med syftet att synas mer och bättre samt få fler, relevanta besök från sökmotorernas organiska resultat. Själva optimeringsarbetet handlar om att utifrån användares och sökmotorers perspektiv, analysera och implementera bättre lösningar kopplat till innehåll, teknik, användarvänlighet och auktoritet (länkar).

Kontaktperson:

MARI LITTMARCK
Business Owner Collaboration & Content

Uppgifter:

+46 70 896 40 39
mari.littmarck@soprasteria.se

 

Bild kunde inte laddas in

Varför är SEO viktigt?

 1. "Alla" använder sökmotorer

  När användare letar efter information, kanske inför ett köp, är det främst sökmotorer de vänder sig till. Detta syns tydligt när vi tittar på varifrån trafik till webbplatser generellt sätt kommer från, där organisk trafik brukar stå för en majoritet. Givetvis vill vi synas där målgruppen tillbringar sin tid.

 2. Högre ranking ger mer trafik

  Ju högre du rankar desto högre chans att få in fler besök. Under 2021 kom närmare 70% av alla organiska klick från plats 1-5 i sökmotorn.

 3. SEO bygger förtroende

  Via framgångsrik sökmotoroptimering får ni ett ökat förtroende genom en tydlig och effektiv besöksresa och synlighet i sökmotorer.

 4. Hög ROI

  Samtidigt som trafiken är gratis vänder sig många användare till sökmotorer när de söker efter information, tjänster eller produkter som din verksamhet har att erbjuda. Detta resulterar ofta i att sökmotoroptimering är ett initiativ med hög Return Of Investment.

 5. SEO lär dig förstå din målgrupp

  Via SEO lär du dig mer om din målgrupp och deras intentioner. Detta kan leda till att du målgruppsanpassar din marknadskommunikation, adderar eller justerar marknadskampanjer efter söktrender och intresse, eller kanske till och med utökar ditt utbud.

 6. Fler företag inser vikten av sökmotoroptimering

  Vi upplever att fler svenska företag idag anställer rena SEO-specialister, anlitar SEO-byråer och SEO-konsulter än tidigare. Företag har insett att framgångsrik SEO leder till bättre siffror på sista raden och därmed investeras mer i sökoptimering.
Bild kunde inte laddas in

Hur arbetar vi?

På Sopra Steria arbetar vi kring alla delar som kan påverka den organiska sökmotorrankingen. Från teknisk SEO till innehållsstrategi och användarvänlighet. Vi använder branschens bästa SEO-verktyg men har alltid en mänsklig touch i det vi gör. 

Vi inleder oftast våra SEO-samarbeten med en auditfas (nulägesanalys) för att få insikter om webbplatsens nuvarande status och utmaningar. Sedan tar vi fram planer för framtida SEO-optimering, som längre fram efter åtgärdsarbete och implementation utvärderas.

Vi involveras även i andra projekt för att säkerställa SEO-vänlighet av Sopra Sterias övriga leveranser.

 • Teknik och indexering
 • Innehåll
 • Användarvänlighet
 • Auktoritet

Varför Sopra Steria?

Vi förespråkar ärlig och långsiktig SEO. Är ni ute efter en SEO-byrå som hjälper er bygga länknätverk (med enbart fokus på kvantitet) eller andra initiativ som inte inriktas på verklig användarupplevelse är vi fel partner för er.

Vi ser oss som en länk mellan sökmotorerna, dess användare och er, för att hjälpa er bättre förstå och långsiktigt bygga användarupplevelse och organisk synlighet.

Vi hjälper medelstora till stora företag och vi har erfarenhet från några av Sveriges och världens största och mest framgångsrika företag.

 • Vi älskar att utbilda
 • Vad vi gör och varför ska vara en självklarhet
 • Vi tänker långsiktigt
Bild kunde inte laddas in

Såhär kan vi hjälpa er med SEO

Innan vi tar fram ett rekommenderat upplägg för er behöver vi känna till era mål, utmaningar, interna resurser och internkompetens. Sedan kan upplägget se mycket olika ut från kund till kund. Vi har möjlighet att arbeta efter olika projekt, erbjuda dedikerade resurser (SEO-konsulter) eller erbjuda SEO-expertis via retainer.

 • Projektbaserat
  Vi initierar projekt baserat på era nuvarande behov och avslutar med en uppföljning av genomförda initiativ, samtidigt som vi diskuterar framtida projekt.

 • Dedikerad resurs
  Ni anlitar en SEO-expert som blir en del av ert team. Konsulten arbetar på plats hos er (heltid eller deltid) eller remote.

 • Retainer
  Ni köper månatliga timmar av oss där vi arbetar som ett team och sätter den mest lämpade experten/experterna, från Sopra Sterias globala nätverk, på respektive initiativ.

Bild av Business Owner Collaboration & Content Mari Littmarck

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Mari Littmarck

Business Owner Collaboration & Content

+46 70 896 40 39

mari.littmarck@soprasteria.se