Välj ditt land

Tillgänglighet är en framgångsfaktor

När vi arbetar med tillgänglighet skapar vi tjänster, lösningar och produkter som kan användas av alla, oavsett funktionsvariation.

Tillgänglighet handlar om inkludering och att ta hänsyn till människors olikheter och förmågor. Att säkra tillgängligheten kan innebära allt från att se till så att kontraster på text är tillräckliga till att säkerställa att webbplatsens innehåll kan läsas upp av olika hjälpmedel. Enligt lagen om offentlig service måste dessutom alla offentliga aktörers digitala tjänster numera uppfylla krav på tillgänglighet.

Inkludering för hela befolkningen

I Sverige har uppskattningsvis 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Det innebär att var femte person har ett behov av ett väl utfört tillgänglighetsarbete för att inte exkluderas. Men det finns mer att vinna på att se till så att din webbplats är tillgänglig. Det bidrar nämligen även till bättre SEO, högre grad av konvertering och en förbättrad användarupplevelse för alla.

WCAG och lagen om offentlig digital service

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en samling internationella riktlinjer för tillgänglighet. De sammanfattar de viktigaste och mest grundläggande kriterierna som gör att du kan mäta tillgängligheten på din webbplats. För myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga aktörer som omfattas av lagen om offentlig digital service, eller webbtillgänglighetsdirektivet som det också kallas, är det WCAG 2.1 på nivå A och AA som ska uppfyllas. Lagen gäller än så länge för webbplatser, intranät och extranät. Tänk även på att det innehåll som du publicerar på webbplatsen, som till exempel grafiska bilder, videor och dokument också påverkas och behöver vara tillgängliga. 

Vi kan hjälpa dig!

Tycker du att det är svårt att veta vad du behöver göra för att se till så att din webbplats lever upp till kraven? På Sopra Steria jobbar vi med dessa frågor dagligen och hjälper dig gärna att komma igång med ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete, oavsett var i processen du befinner dig.

Tillgänglighetsgranskning

Vi genomför en granskning av din webbplats och sammanställer ett konkret resultat utifrån kriterierna i WCAG 2.1. Du får också rekommendationer och förslag på prioriterade åtgärder. Våra granskningar är även ett bra val om du behöver ett underlag för en tillgänglighetsredogörelse. 

Komplett tillgänglighetsarbete

Genom att ta med våra experter på tillgänglighet i ditt utvecklingsprojekt får du ett helhetstänk från grunden. Vi kan hjälpa dit med allt från kravställning till design, utveckling och produktion av tillgängligt innehåll.  

UX Copy

Hur text skrivs är en viktig del i arbetet mot god tillgänglighet. Vi kan hjälpa er att gå igenom texter och rubriksättning och mikrocopy för att förbättra användarupplevelsen.  

Utbildning tillgänglighet

Behöver din organisation kompetensutvecklas inom tillgänglighet? Vi erbjuder utbildningar som antingen är övergripande och passar en bredare målgrupp, eller skräddarsydda mer specifikt efter olika roller och kunskapsnivåer.

Intresserad av att veta mer?
Maria Hofverberg
UX-Director