Välj ditt land

Global leveransmodell

Vår globala verksamhet är ett nyckelelement i vår integrerade leveransmodell som erbjuder högkvalitativa och innovativa sourcing-tjänster.

Som många andra letar du antagligen efter tjänster som möter dina komplexa affärs- och transformationsutmaningar och som effektivt sänker kostnader och driver flexibilitet, förbättrar prestanda och tillväxt så att du kan leverera innovativa tjänster till dina kunder.

Förutom att vi har personer med rätt kompetens och branschexpertis för att kunna leverera sådana tjänster hos dig, innebär vår globala räckvidd att vi också kan leverera dem från någon annanstans i Sverige eller från något av våra leveranscentra i Europa och Indien.

Med strategiskt placerade leveranscentra innebär flexibiliteten i vårt integrerade leveranssätt att vi kan arbeta med komplex IT, infrastruktur, applikationer och processproblem utanför arbetstid så att du har en lösning när du kommer till jobbet nästa dag.

Vi på Sopra Steria kombinerar djup branschkunskap och hög teknisk kompetens med en lokal närvaro och en global leveransmodell. Våra tjänster är baserade på marknadsledande teknologier och vi har experter inom säkerhetsanalys och incidenthantering.

Intresserad av att veta mer?
Amir Hantash
Digital Platform Services