Välj ditt land

Kvalitetssäkring

Vi arbetar med kvalitetssäkring för våra kunder inom privat och offentlig sektor. Detta görs på flera olika plan, bland annat genom Test och kvalitetssäkring av appar.

Kvalitetssäkring är viktigt för att uppnå framgångsrika resultat i projekt inom digital transformation. Ändå är många osäkra på vad det egentligen innebär, och, är det nödvändigt? Svaret är ja. Bristande medvetenhet om kvalitet i projekt är annars en av flera potentiella fallgropar som i värsta fall kan leda till tappade intäkter och marknadsandelar. En viktig förutsättning för framgång i projekt är att förstå kundens förväntningar på kvalitet. Därefter behöver man upprätta en proaktiv plan som visar hur förväntningarna ska uppfyllas. Våra kvalitetssystem innehåller metoder som rekommenderas för att kvalitetssäkra i samband med genomförande av projekt. Metoden syftar till att säkerställa att implementering och resultat är av rätt kvalitet och att projektet levereras i rätt tid och till rätt pris.

Test

En viktig del i kvalitetsarbetet är test, något som man bör arbeta med i alla delar av utvecklingsprocessen och redan från början ha en tydlig strategi kring. Allt från att använda sig av statiska metoder för att analysera krav och behov till enhetstester i samband med programmeringsarbetet, till automatiserade och manuella funktions- och scenariotester, och till slut till acceptanstester där mottagaren verifierar att definierade behov är uppfyllda. Ju tidigare fel och problem identifieras, ju mindre kostar de att rätta till och bäst är att identifiera dem redan på tankestadiet.

Kvalitetssäkra appar

Sopra Steria har en välutvecklad och skalbar process för att öka kvaliteten och radikalt höja time-to-market för mobila applikationer. Genom att effektivisera berörda verksamhetsprocesser och etablera effektiv testautomation säkras kvaliteten och ökar time-to-market för mobila applikationer för alla plattformar, versioner och enheter i den mobila världen.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Sales Manager