Välj ditt land

Prenumerationsbaserade tjänster och produkter växer som affärsmodell och den ökade populariteten av prenumerationstjänster hos konsumenter har medfört en hård konkurrens. Detta erbjuder dock nya möjligheter – såväl för konsumenter som företag men medför även nya utmaningar inom fakturering och prissättning. Många av de traditionella affärssystemen stödjer nämligen inte de växande behoven hos dagens ledande organisationer. Införandet av nya standarder för intäktsredovisning, IFRS 15 och ASC 606 visar på ytterligare behov av robust och heltäckande affärssystem som stödjer en prenumerationsbaserad affärsmodell.

Christer Söderholm
Business Owner, Business Applications
christer.soderholm@soprasteria.com
+46 70 896 60 73

Microsoft Dynamics 365 Subscription Billing solution

Microsoft Dynamics 365 Subscription Billing solution är en app som hjälper medelstora och stora företag och organisationer att koppla ihop ekonomi, projekt, försäljning produktion och drift för organisationer med en prenumerationsbaserad affärsmodell – exempelvis Netflix. Med förmågor så som hantering av komplex prissättning, förbrukning och milstolpsfakturering kring den ekonomiska effekten av återkommande intäkter. På så sätt kan affärsprocessen effektiviseras, förbättra kundkommunikationen och bättre beslut fattas.  

Läs mer här. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

För mindre och medelstora företag och organisationen är lösningen baserad på Dynamics 365 Business Central tillsammans med Binary Streams Subscription Billing Suite (SBS) som är ett tilläggslösning för prenumerationsbaserad verksamhet. För större företag är lösningen baserad på Dynamics 365 Finance med modulen Subscription Billing som är utvecklad av Binary stream men nu ingår som standard i Dynamics 365 Finance.

  1. Anpassningsbara rapporter och analyser i en centraliserad milj
  2. Gör det möjligt för kunder att enkelt ändra prisplan eller pausa och återuppta prenumerationer.
  3. Byggd för att hantera intäktsredovisning och uppskov för prenumerationer.
  4. Omfattande återkommande fakturerings- och prissättningshantering.
  5. Lätt att göra bulkuppdateringar av prissättningen.
  6. Anpassningsbara faktureringsalternativ för unika kunder och scenarier.
Bild kunde inte laddas in

Har du ett eller flera problem med nuvarande lösning för prenumerationshantering?​