Välj ditt land

Vårt affärsområde Digital workflow har idag mer än 400 anställda konsulter i Norden, varav fler än 60 finns i Sverige.

Vårt tidiga fokus på plattformen ServiceNow har gett oss ett försprång både erfarenhets- och kompetensmässigt. Efter fler än 200 projekt hos fler än 70 olika kunder är den ledande ServiceNow-partnern på marknaden.

Kontaktperson:

Helena Hagberg
Digital Workflow

Kontaktuppgifter: 
+46 73 850 01 65
helena.hagberg@soprasteria.com 

Vad är utmaningen?

Digitaliseringen har skett stegvis hos många organisationer och företag vilket har resulterat i komplexa system och lösningar som inte alltid designats för att fungera ihop. Det här skapar situationer som många företag känner igen sig i:

  • Onaturligt flöde i de digitala processerna
  • System som kräver manuell handpåläggning
  • Långsam och krånglig användarupplevelse
  • Svår och resurskrävande vidareutveckling
  • Oklart internt ägandeskap
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Vad finns det för lösning?

Med ServiceNow kan du enkelt och snabbt digitalisera och automatisera dina processer (arbetsflöden) och därmed optimera produktiviteten, minska kostnaderna, öka öppenheten och samarbetet inom hela organisationen.

På samma sätt som olika streamingplattformar en gång förändrade sättet att se på film eller lyssna på musik, förändrar ServiceNow sättet många jobbar på. Sopra Steria är den partner som kan ta dig hela vägen genom att:

  • Automatisera och modernisera processer
  • Skapa en företags-gemensam plattform med integrerade processer
  • Skapa en kund- och användarvänlig plattform, med nytta och nöjdhet i fokus
  • Möjligheter att skapa snabbare utveckling av nya moduler och arbetssätt

Våra experter

Vi har under årens lopp samlat på oss en gedigen expertis inom alla kompetensområden inom ServiceNow. Och förutom de mer specifika utvecklingsdelarna har vi plattformsövergripande kompetens inom exempelvis förändringsledning, projektledning, affärsutveckling och UX. Detta är områden som adderar och säkerställer en extra höjd i din investering. Sammantaget har detta gett oss den högsta partnernivån, Elite, inom ServiceNow.

Träffa några av våra ServiceNow-experter och lyssna till varför de brinner för att jobba med plattformen. Klicka här för att komma till videoklippet.

Bild kunde inte laddas in