Välj ditt land

Vårt affärsområde Service Management Solutions har idag mer än 200 anställda konsulter i Norden, varav fler än 40 finns i Sverige.

Vårt tidiga fokus på plattformen ServiceNow har gett oss ett försprång både erfarenhets- och kompetensmässigt. Efter fler än 200 projekt hos fler än 70 olika kunder törs vi säga att vi är den ledande ServiceNow-partnern på marknaden.

Kontaktperson:

Amir Hantash
Digital Platform Services

Uppgifter:
+46 70 614 42 22
amir.hantash@soprasteria.com

Vad är egentligen utmaningen?

I Sverige har vi kommit långt med digitalisering jämfört med andra länder i Europa. Vi har varit snabba med att anamma ny teknik, vilket har lett till både fördelar och mindre önskvärda konsekvenser. Eftersom digitaliseringen har skett stegvis hos många organisationer sitter de nu med komplexa system och lösningar som inte alltid designats för att fungera ihop. Resultatet blir bland annat:

  • Inget naturligt flöde i de digitala processerna
  • System som kräver manuella processer
  • En negativ och föråldrad användarupplevelse
  • Svår och resurskrävande vidareutveckling

Det här skapar situationer som många företag känner igen sig i; krångliga rutiner, svårt att få till förbättringar, oklart ägarskap - och en långsam och onödigt byråkratisk kund- och användarupplevelse.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Vad kan man uppnå?

ServiceNow handlar om att samla allt på en modern och säker plattform som är trygg och enkel att jobba i.

På samma sätt som olika streamingplattformar en gång förändrade sättet att se på film eller lyssna på musik, förändrar ServiceNow nu sättet många jobbar på - över hela världen. Och Sopra Steria är den partner som kan ta dig hela vägen. De önskemål våra kunder har handlar om att:

  • Automatisera och modernisera processer
  • Skapa en företagsgemensam plattform med integrerade processer
  • Skapa en kund- och användarvänlig plattform, med nytta och nöjdhet i fokus
  • Möjligheter att skapa snabbare utveckling av nya moduler och arbetssätt

Allt det här gör vardagen enklare för medarbetarna, ärenden hanteras snabbare och smidigare - effektiviteten ökar. Upplevelsen och effekten blir att även stora organisationer, med mängder av ärenden som skär genom olika interna system, kan kännas nära, enkla och kundnära.

Våra experter

Vi har under årens lopp samlat på oss en gedigen expertis inom alla kompetensområden inom ServiceNow. Och förutom de mer specifika utvecklingsdelarna har vi plattformsövergripande kompetens inom exempelvis förändringsledning, projektledning, affärsutveckling och UX. Detta är områden som adderar och säkerställer en extra höjd i din investering. Sammantaget har detta gett oss den högsta partnernivån, Elite, inom ServiceNow.

Träffa några av våra ServiceNow-experter och lyssna till varför de brinner för att jobba med plattformen. Klicka här för att komma till videoklippet.

Bild kunde inte laddas in

Bild av Digital Platform Services Amir Hantash

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Amir Hantash

Digital Platform Services

+46 70 614 42 22

amir.hantash@soprasteria.com