Sverige

Många utav dagens utmaningar och problem ligger på en systemnivå som kräver ett helhetsgrepp som tar hänsyn till sammanlänkande sociotekniska, politiska och kulturella aspekter där det sällan finns ETT rätt svar.

Därför hjälper vi våra kunder bygga lärande organisationer med en inbyggd agilitet och ett helhetsperspektiv där kunskap och förändringsförmåga demokratiseras, samt innovativa lösningar kan implementeras för att snabbt kunna möta förändring på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. På så sätt kan vi säkerställa långsiktig framgång och hjälpa våra kunder möta och leda komplexa affärs- och transformationsutmaningar.

KONTAKT

Karin Bildt
Business Owner 
+46 73 082 53 58
karin.bildt@soprasteria.com

Karin Bildt

Bild kunde inte laddas in

Innovation & Business Design

Framtidssäkrad och kundcentrerad verksamhet

Vi befinner oss i en snabbt föränderlig omvärld som ställer allt högre krav på resistenta företag och organisationer. Med digitala strategier samt tjänste- och affärsdesign utgår vi från en 360-vy av kund, verksamhet, affär och trender. Med denna utgångspunkt kan vi hjälpa er att optimera processer, skapa kundvärde och förmåga att förändras med samtiden.

Business Transformation

Uppnå affärsagilitet

När organisationer står inför utmaningen att bli mer insikts- och datadrivna är det sällan tekniken som utgör det största hindret. Ofta är faktorer såsom organisatorisk struktur, kulturförändringar och arbetssätt viktiga komponenter för att framgångsrikt etablera en datadriven och mer snabbrörlig verksamhet. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Strategi & Insikt

Teknikorienterad processoptimering

I takt med att tillgängligheten av teknik ökar, ökar även potentialen för värdeskapande genom teknikutnyttjande. Tillsammans skapar vi en plan för vilka satsningar ni bör göra, med en tydlighet i frågeställningar som hur och varför.

Vi tar sikte mot påtagliga resultat genom verktyg som IoT, datadriven affärsutveckling och teknisk processoptimering. För förändringar som gör skillnad och resultat som består.

Förändringsledning

Att leda genom förändring

Förändringstakten accelererar på alla marknader, och digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter, vilket leder till behov av utveckling och omställning. För att realisera potentialen och nå uppsatta mål med en digital förändring krävs förmågan att genomföra omställningen på ett strukturerat sätt där förändringen är förankrad i hela organisationen.

Bild kunde inte laddas in

Bild av Business Owner - Advisory Karin Bildt

Intresserad av att veta mer?

Kontakta:

Karin Bildt

Business Owner - Advisory

+46 73 082 53 58

karin.bildt@soprasteria.com