Sverige

Frukostseminarium: Designa din kundupplevelse

Genom älskvärda kundupplevelser föds framgång och konkurrenskraft. Välkommen till ett frukostseminarium där vi hjälper dig att vända på perspektiven och maximera affärspotentialen genom en väldesignad kundupplevelse!

Om ni har en mottagare av era tjänster, er produkt eller lösning så har ni även en kundupplevelse. En kundupplevelse är inte valbar, den finns oavsett man vill eller inte, frågan är bara om ni tar ägandeskap kring den och behandlar den som en av era främsta möjligheter till framgång eller om ni låter den ske av en slump? 

Idag har många aktörer likvärdiga lösningar på ett och samma kundbehov, och att skapa tjänster med hjälp av teknik är inte längre differentierande. När konkurrensen är stor och valen är många så är det kundernas marknad och de kräver värde i form av friktionsfria och positiva upplevelser där de känner sig förstådda och deras behov tillgodosedda. Och det är i just det ögonblicket som möjligheterna finns, en kundupplevelse är svår att kopiera och ger en unik konkurrensfördel där du kan skapa lojalitet genom att designa en positiv upplevelse av dina produkter och tjänster.  

Första steget för att designa bra upplevelser är att lägga inifrån perspektivet åt sidan och istället kliva i dina kunders skor för att skapa insikt och förståelse för vad som skapar kundvärde för dem i deras situation. En metod som hjälper till med detta är Value Proposition Canvas som hjälper dig kartlägga ditt erbjudande. Metoden tydliggör värdefull information om dina kunder och om dina tjänster och vad tjänsterna tillför för värde.

Under det här seminariet kommer vi att gå igenom Value Proposition Canvas och med ledning av erfarna workshopsledare kommer du att få prova på en del av metoden så att du kan få med dig något av nytta till din organisation redan samma dag. 

Seminariet kommer att hållas av:

Jonas Widerberg

Jonas Widerberg
Jonas är digital strateg med fokus på digital transformation. Han gillar att lösa komplexa problem och brinner för att maximera affärs- och kundnytta.

Maria Hofverberg

Maria Hofverberg
Maria är UX Director och hon säkerställer att användarperspektivet finns med i hela resan. Hon undersöker, analyserar och identifierar användarens drivkrafter och behov för att maximera nyttan för både användare och kundens affär.

Ninni Bäckström

Ninni Bäckström
Ninni är Design Director och har under de senaste 19 åren arbetat med både traditionell och digital media. Hon har en stor vana att leda kreativa processer och skapa en harmonisk balans mellan form och interaktion som ger ett mervärde.

Jonas Berg

Jonas Berg
Jonas är digital strateg med erfarenhet av att leda strategiska och operativa projekt med affären, tekniken och kundupplevelsen i fokus. Han har ett naturligt driv att utveckla och optimera för kundnytta.

Datum: 23 maj 2019
Tid: Kl. 07.30 frukost, kl. 08.00-09.00 seminarium/workshop
Plats: Vasagatan 38, Stockholm - Sopra Sterias kontor

Anmäl dig här

Detta seminarium är det första i serien av föreläsningar kring hur du kan designa positiva kundupplevelser som leder till ökad framgång och bättre konkurrenskraft.