Sverige

Vad behöver du göra för att komma igång med artificiell intelligens?

Sopra Steria och samarbetspartnern Peltarion hälsar dig varmt välkommen till ett frukostseminarium med såväl inspiration som praktiska tips om artificiell intelligens (AI).

Alla pratar om AI och alla fördelarna med att använda artificiell intelligens i sin verksamhet. Trots det så är den generella förståelsen och kunskapsnivån om vad AI faktiskt är och vad det kan /inte kan göra höljt i dimma för de flesta av oss. 

Vi kommer under vårt frukostseminarium förklara vad AI är och vad man behöver göra för att förbereda sig för att använda artificiell intelligens i sin verksamhet.

Seminarium 
Reynaldo Bolougne från Peltarion (talar engelska) kommer svara på alla de vanligaste frågorna om AI samt inspirera vad AI kan göra för oss genom att visa några exempel på faktiska case. 

Serge de Gosson de Varennes från Sopra Steria (talar svenska) berättar om vilka förutsättningar som krävs för att komma igång med AI och vilka utmaningar man kan möta. Hur en genomtänkt strategi och väldefinierade mål kan hjälpa till.

Forum valfritt att deltaga även på detta
Efter en timmes seminarium finns det möjlighet för dig som vill fördjupa dig ytterligare i ämnet, att välja en av de två forum som vi kommer att genomföra efter seminariet. Den ena med mer fokus på affär/verksamhet och den andra på teknik.

Forum 1 – Teknisk inriktning (Serge de Gosson de Varennes) Artificiell Intelligens kan upplevas som något oöverstigligt svårt och väldigt abstrakt. Man hör ofta talas om olika appar och program som bygger på artificiell intelligens utan att någonsin ha sett hur de utvecklas eller förstå vad de gör. Vi tänker ge ett "live" exempel på hur en enkel AI-lösning utvecklas, från idé till en färdig produkt.

Forum 2 – Business (Reynaldo Boulogne)
We've all heard about self driving cars and about how we are able to automatically recognize cancers with AI, but how is the underlying technology suposed to "revolutionize businesses"? In this forum we will explore some inspirational deep learning use cases and discuss how to think about AI before introducing it in your company. 

Datum: Torsdagen den 12 september 2019
Plats: Vasagatan 38, Stockholm - Sopra Sterias kontor, våning 6
Tid: Kl 08.00 Frukost och mingel
Kl 08.30-09.30 Seminarium 
Kl 09.40-10.30 Forum med inriktning affär/verksamhet eller teknik. Du kan välja att endast delta på seminariet (fram till 09.30) eller både seminarium och en av våra två forum (fram till 10.30).

Då seminariet äger rum i våra egna lokaler har vi av utrymmesskäl ett begränsat antal platser.

Reynaldo Bolougne

Reynaldo Boulogne är Head of Partnerships på Peltarion, medgrundare av Nordic AI Alliance och vice ordförande i Stockholm AI. Med en bakgrund från såväl teknik som affär, och med över 15 års erfarenhet i olika sektorer, på bl.a. Klarna och Spotify, är han passionerat intresserad av innovation, ledarskap och att bygga saker och ting från grunden. Reynaldos seminarium och forum kommer att hållas på engelska.

Serge de Gosson de Verennes

Serge de Gosson de Varennes är Data Scientist och seniorkonsult på Sopra Steria Sverige. Han har efter ett antal år av forskning i matematik arbetat hos oss som specialist inom Analytics, AI och Machine Learning för t.ex. befolkningssimulering, hälso- och sjukvård och fraud detection. Serge är Sopra Steria Sveriges expert inom avancerad analys, datastrategi och artificiell intelligens.

Missa inte detta tillfälle till att lära dig mer om vad artificiell intelligens är och hur det kan utveckla din organisation. Men också hur man gör rent praktiskt och vad man behöver tänka på. Bjud gärna med dig en kollega eller dela med någon annan som du vet har börjat fundera på AI.

Mycket varmt välkommen!

Anmäl dig här!