Sverige

Elektroniska underskrifter/stämplar och dess värden

I takt med digitaliseringen av samhället ställs ökade krav på digital hantering av avtal och andra överenskommelser.

På det här seminariet kommer vi att definiera elektroniska underskrifter, digitala signaturer, elektroniska stämplar och på vilket sätt dessa fenomen bidrar till mervärden i olika typer av sammanhang och tjänster. Hur man kan göra; snabbare och säkrare affärer, enklare för kunden/användaren, sälja tjänster över gränser, online, m.m.

Conny Balazs kommer under detta frukostseminarium även reda ut begrepp, standarder att förhålla sig till, det juridiska värdet av olika typer av underskrifter/stämplar samt dela med sig av erfarenheter från fältet. Hur ser lyckade exempel ut och vad ska man försöka undvika?

Vidare kommer status och nuläge på ett nationellt plan samt ur ett europeiskt perspektiv tas upp, inte minst i relation till eIDAS-förordningen, och hur organisationer kan förhålla sig till nuläget och det som vi har framför oss.

Datum: Onsdagen 15 maj 2019
Plats: Vasagatan 38, Stockholm - Sopra Sterias kontor
Tid: Kl. 08.00 frukost, kl. 08.30-09.45 seminarium inkl. reflektion och frågor

Max antal platser är 30 st.

Conny Balazs har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom informations- och IT-säkerhet såväl i Sverige som i andra länder. Han har arbetat med många kunder, branscher och sektorer, såväl offentligt som privat. Conny har jobbat specifikt med elektroniska underskrifter/stämplar i många olika EU-länder och han är en mycket efterfrågad talare i ämnet.

Varmt välkommen!

Till anmälan