Sverige

Hur kan du som projektledare och arkitekt nyttja AI för att effektivisera arbetet

Välkommen till ett nytt AI-webinar där vi utforskar hur generella AI-assistenter och specialiserade AI-tjänster (agenter) effektiviserar arbetet för projektledare och IT arkitekter.

Genom denna session kommer du bland annat få insikter i hur du kan använda AI i ditt dagliga arbete för att förbättra språket och tonen i dokument och texter, samt hur man kan generera utkast för mejl, möten, beslutsunderlag och presentationer. Vi kommer att titta närmare på hur AI kan användas för skräddarsydda uppgifter, såsom att generera flödesdiagram och systembeskrivningar, samt hur man med exempelvis Copilot för Teams kan transkribera och automatiskt summera möten.
 
Webinariet kommer även lyfta viktiga överväganden kring design och användande av AI-verktyg, särskilt de som rör datasäkerhet och integritet. Från publika AI-verktyg (som ChatGPT och Copilot) till privat AI som ger full kontroll över data, men som kräver mer resurser och mer teknisk kunskap.

 

Se inspelningen här