Sverige

Webinar: Säkerhet på webben - implementering av säkerhetsarkitektur på ett befintligt system

Sopra Steria tillsammans med Sourcecom bjuder in till webinar

Många av dagens system lever inte upp till den nivå av säkerhet som krävs för att uppfylla nya regulatoriska krav och en ständigt förändrad hotbild. För att möta dagens hot krävs regelbundna tester och kontroller för att upptäcka om det finns sårbarheter, samt att redan från start ha en plan för hur säkerheten i systemen ska upprätthållas över tid.

Sopra Steria och Sourcecom visar tillsammans hur man kan identifiera och åtgärda sårbarheter genom att arbeta systematiskt med säkerhetskontroller och hur resultatet av dessa kan omvandlas till åtgärder som skapar reella förbättringar.

Tid: 12:00-13:00
Datum: torsdag 6 maj
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan
Webinariet är kostnadsfritt

Anmäl dig här

Talare

Albin Sunnanbo

Albin Sunnanbo, Arkitekt, Sopra Steria

Albin är en av Sopra Sterias erfarna arkitekter och har arbetat med flera stora kunder inom både den offentliga och privata sfären. Albin arbetar som rådgivare i säkerhets- och prestandafrågor i flera av Sopra Sterias projekt och håller säkerhetsutbildningar för utvecklare.

Kristina Petersson

Kristian Petersson, Säkerhetsarkitekt, Sourcecom

Kristian arbetar som säkerhetsarkitekt  Sourcecom Svenska AB och hjälper företag att optimera sitt skydd mot kända och okända hot. Med sin 25-åriga erfarenhet inom branschen bidrar Kristian med att genom enkla och effektiva medel höja företags säkerhetsskydd. En viktig del i Kristians arbete är att ha en väl genomtänkt strategi kring säkerhetsarbetet för att  så vis kunna utnyttja redan gjorda investeringar maximalt.