Sverige

Webinar: Ta första stegen mot att bli en data- och insiktsdriven organisation

Webinarierna i serien fristående från varandra och självklart kostnadsfria. 

I denna webinarieserie går vi igenom vad det innebär att vara en data- och insiktsdriven organisation. Vi tar bland annat upp hur man tar första steget, och vilka kulturella och tekniska förutsättningar som är viktiga för att bli genuint datadriven! Vi går också igenom hur data och design skapar kundcentrerade erbjudanden. 

Att skapa kollektiv beslutskraft och konkurrensfördelar är inget engångsprojekt – det är ett kontinuerligt arbete där demokratisering av data är avgörande för att lyckas. ​

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare vid anmälan, samt undviker Internet Explorer då denna webbläsare inte stöds av sidan.

 

Del 1: Ta första steget mot att bli data- och insiktsdriven

Att bli data- och insiktsdriven är en mognadsresa. För att lyckas går det inte att ”bygga hela huset direkt”, det är en agil process där vi rör oss mot målet steg för steg. I webinariet fokuserar vi på hur du tar de första stegen mot att bli genuint data- och insiktsdriven.


Datum: 15 september 
Tid: 12:00-13:00
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan webinariet

Anmäl dig här  

 

Del 2: Realisera värdet av data – människan i fokus

Stora datamängder skapar sällan något värde i sig självt utan kan snarare generera merarbete utan mervärde. Genom att sätta människan i fokus, öka medarbetarnas datakunskap och demokratisera data kan organisationen fatta bättre och snabbare beslut – både i det dagliga och långsiktiga arbetet.

Datum: 6 oktober
Tid: 12:00-13:00
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan webinariet

Anmäl dig här 

 

Del 3: Tekniska förutsättningar för att ta data till insikt

Det är tekniken som möjliggör att data analyseras och tillgängliggörs på ett säkert, meningsfullt och användarvänligt sätt. I webinariet fokuserar vi på de tekniska förutsättningarna som krävs för att kunna skapa insikt utifrån data.

Datum: 20 oktober 
Tid: 12:00-13:00
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan webinariet

Anmäl dig här 

 

Del 4: Data och design skapar morgondagens erbjudanden

Data och design behöver kombineras för att kunna skapa konkurenskraftiga erbjudanden. Dock är det vanligt att den insikt som skapas utifrån data och design ofta fastnar i olika silos vilket hindrar innovation och kollektivbeslutskraft. webinariet tittar vi på hur dessa kan kombineras för att skapa morgondagens erbjudanden. 

Datum: 3 november 
Tid: 12:00-13:00
Plats: Online, länk kommer du att få skickad till dig dagen innan webinariet

Anmäl dig här 

 

Talare

Bild på anställd Lina Parling

Lina Parling, Business- & Service Designer

Lina drivs av att tänja på gränsen av en upplevelse och att se det från ett större perspektiv. Hon drivs av ett behov av att göra världen till en bättre plats - för alla levande varelser. Lina har erfarenhet inom produktdesign, tjänsteutveckling, design av fysiska rum och självklart den digitala sfären vi alla reser i dagligen.

 Bild på anställd Anna Bloch

Anna Bloch, Business- & Service Designer  

Anna är en kunnig och engagerad Business- och Service Designer med erfarenhet av verksamhetsutveckling. Hennes drivkrafter är att skapa innovativa, kundcentrerade och värdeadderande tjänster och erbjudanden. Hon brinner för att förstå användarens behov och skapa affärsnytta genom att synliggöra och sammanföra olika perspektiv och insikter till konkreta produkter och tjänster.

Bild på anställd Emma Forsman

Emma Forsman, Data Strategy Consultant

Emma arbetar som managementkonsult inom Datastrategi och tittar på frågor som rör hur organisationer kan använda sig av data och analys för att förbättra anställdas, kunders och konsumenters upplevelser samtidigt som utvecklingen är hållbar för människa, samhälle och miljö. Ett av Emmas stora intresseområden är att öka förmågan att förstå och använda data i samhället.

 stephanie manegment konsult

Stephanie Regnér, Management Consultant

Stephanie har internationell konsulterfarenhet från att jobba med storbolag och har jobbat gentemot industri, e-handel, supply chain, samt hälsa och sjukvård. Stephanie är vass inom områdena affärsutveckling, projektledning, design thinking och styrelserådgivning.