Sverige

Webinar: Hur kan min organisation jobba effektivare med Microsoft Teams?

Många organisationer har nyligen gått över till att jobba uteslutande i Microsoft Teams och Microsoft 365. Dels i och med hemmakontoren, men också på grund av att Skype avvecklas. Hur får vi medarbetarna att se värdet av alla nya applikationer och hur kan vi effektivisera vårt arbete tillsammans? Att erbjuda en ny programvara är en sak, men hur gör vi för att bryta gamla vanor så som att bara skicka e-mail? 

David Saur, Teams-expert, Eva Erlandsson, Förändringsledare, och Jennifer Rydell, User Experience Designer, djupdyker i hur människor reagerar när de ställs inför förändring och nya möjligheter. De delar även med sig av sina erfarenheter av hur ni som organisation kan jobba för att få era medarbetare att inse värdet av Microsoft Teams och 365 Portföljen. 

Webinariet har blivit framflyttat. Håll utkik på vår hemsida för nytt datum.

 

 

Talare  

David Saur, lösningsarkitekt inom Microsoft 365

David har passion för att hitta effektiva lösningar, gärna automatiserade, inom plattformen Microsoft 365 för att uppnå maximal nytta hos användarna. Dessutom brinner han för att lösa kluriga tekniska utmaningar.

 

Eva Erlandsson, Förändringsledare

Eva har 15 års erfarenhet inom försäljning, ledarskap och projektledning inom flertalet branscher där hon bland annat har jobbat med förändringsledning på både process- och organisationsnivå med fokus på arbetssätt, digitalisering och kommunikation. ​

 

 

Jennifer Rydell, UX Designer

Jennifer arbetar som UX Designer på Sopra Steria och har lång erfarenhet av att planera och facilitera workshops. En huvudfråga för Jennifer på arbetsplatsen är att effektivisera möten, digitalt som fysiska, för att uppnå bästa möjliga samarbete och resultat.