Sverige

Webinar: Så ökar ni produktiviteten och blir mer innovativa med Salesforce

Hur kan ni använda Salesforce för att blir mer innovativa och produktiva i ert sälj- och kundtjänstarbete 2024?

  • När: 14 december
  • Tid: Kl. 12.00
  • Plats: En länk till mötet skickas ut inför webinariet

Innehåll

Under detta webinar kommer vi att titta närmare på hur ni kan göra det bästa möjliga av era befintliga Salesforce-licenser för att maximera er produktivitet och innovation. Vi identifierar och tittar på hur ni tacklar de mest utmanande sälj- och kundtjänsthindren för år 2024 med de resurser ni redan har till hands. Genom att utnyttja Salesforce-plattformens fulla potential kan ni öka er effektivitet och se resultat.

Agenda:

  • Sälj- och kundtjänstutmaningar under 2024
  • Innovation och produktivitet med stöd från Salesforce
  • Hur uttnyttja era licenser till fullo?
  • Exempel från verkligheten

Anmälan

Anmäl dig härPresentatör

Wouter Ridder