Välj ditt land

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet och sker i mötet mellan våra medarbetare, via vår internationella koncern samt i uppdragen med våra kunder.

Vi utvecklar vår kompetens genom kunskapsutbyte internt där konsulter med värdefull erfarenhet håller utbildningar för kollegorna. Många av våra konsulter är certifierade inom olika specialistområden, system och produkter. För att höja kompetensnivån ytterligare använder vi oss också av externa utbildningar.

Inom Sopra Steria har vi även ett kvinnligt nätverk där vi stärker och motiverar varandra i karriär och arbete. Vi träffas och lyssnar till intressanta föreläsare för att inspireras och inspirera.

Vår karriärtrappa

När du börjar hos oss uppmuntras du att kontinuerligt ta dig an nya utmaningar och därigenom växa på ett professionellt plan. Vi erbjuder en tydligt formulerad karriärtrappa som används internt för att tydliggöra vad det finns för utvecklingsmöjligheter.

Juniorkonsult är du som kommer direkt från en utbildning eller har något års arbetslivserfarenhet. I rollen som juniorkonsult arbetar du alltid tillsammans med en mer erfaren kollega som är ansvarig mot kunden. Du får möjlighet att utforska olika områden för att upptäcka vad du vill satsa på. Ungefär 10 procent av våra rekryteringar är till juniorkonsultrollen.

Konsult är du när du har minst några års arbetslivserfarenhet och har hittat ditt område, vare sig det är i en specialistroll, som ledare eller något annat.
Du arbetar med stort eget ansvar i de olika uppdragen och det finns en mängd möjligheter att utvecklas både på djupet och bredden inom rollen.

Seniorkonsult är du när du efter många års erfarenhet har etablerat dig inom it-branschen. Du arbetar som konsult men du tar också ett större ansvar för den interna utvecklingen och förväntas bidra till Sopra Sterias tillväxt.

Chefskonsult kan du bli när du har expertkunskap inom ditt område på en erkänt hög nivå. Du bevakar ditt område och bidrar även till att utveckla det. Ofta efterfrågas din expertkunskap externt och du är van att hålla utbildningar och seminarier.