Sverige

Digitalt Ö-kort i Stockholm

Ny digital lösning för säkrare och snabbare hantering av skärgårdsboendes Ö-kort i Stockholm skärgård.

Ö-kortet är en subventionerad årsbiljett som boende på öar i Stockholms skärgård kan ansöka om. Kriterierna för att erhålla kortet är att det saknas fast förbindelse till fastlandet via bro eller statlig vägfärja samt att man är folkbokförd på en av öarna. Uppfyller man dessa kriterier kan man ladda en Ö-kortsbiljett på sitt Accesskort.

Bakgrund

Tidigare ansökte man om Ö-kort genom att beställa ett personbevis från Skatteverket och skicka det med vanlig post till Waxholmsbolaget. Där gjordes sedan en manuell kontroll och ett brev skickades tillbaka till den som ansökt med ett Ö-kortsID, ett tomt Accesskort och ett Ö-kortsbevis. Handläggarna som skötte detta hade enorm arbetsbelastning framförallt vid årsskiftet och vid terminsstarter.

De tre handlingarna tog personen sedan med sig till en terminal där man köpte själva Ö-kortsbiljetten som sedan laddades ner på Accesskortet. För att sedan kunna resa behövde man alltid ha med sig Ö-kortet, Accesskortet och sitt Ö-kortsID där man själv hade klistrat fast ett foto på sig själv.

Lösning

När vi på Sopra Steria summerade hanteringen av Ö-kortet kunde vi se att det var en omständlig process, där en digitalisering skulle underlätta både för nyttjare och tillhandahållare av Ö-kortet. Efter samråd med Waxholmsbolaget och trafikförvaltningen kom vi fram till att digitaliseringen skulle ske i två steg.

Steg 1

Första steget bestod i huvudsak av tre delar: en Ansökningsportal, en Handläggningsportal och en Webbapplikation för kontroll av accesskort. I Ansökningsportalen anger de sökande sitt personnummer och folkbokföringsadressen kontrolleras. De får direkt veta om de har rätt att ansöka om Ö-kort. Efter det laddar de upp ett foto av sig själva och skickar in sin ansökan.

I Handläggningsportalen godkänner en handläggare inkomna ansökningar. När en ansökan blivit godkänd skickas den till ett tryckeri som trycker den personliga bilden och den ansökandes namn på ett Accesskort som sedan skickas direkt från tryckeriet till den som ansökt. Här kan handläggare även se historik och status av en persons ansökningar, utföra registervård och ta ut rapporter och statistik. För kontroll av Accesskorten används Web-applikationen av försäljningsställen. En försäljare matar in ett accesskortsnummer för att verifiera att Ö-kortet är giltigt att ladda med en Ö-kortsbiljett.

Steg 2

I steg två planerar vi att man skall kunna förnya sin behörighet och köpa Ö-kortsbiljett samt ladda sitt Accesskort med en Ö-kortsbiljett direkt i ansökningsportalen. För att kunna förlustanmäla, spärra och se vilka biljetter man har på kortet planeras även Ö-kortet att implementeras i Mitt SL.

Resultat

Digitaliseringen av Ö-kortet har inneburit kortare handläggningstider och säkrare hantering av ärenden. Alla handlingar skickas in digitalt och användarna får besked direkt om de har rätt att ansöka. Man behöver bara ha med sig en handling när man reser, sitt personliga Accesskort!

Ö-kortet är ett exempel som i det lilla formatet visar på de stora vinsterna, för både användare och tillhandahållare, som en digital process medför.

Waxholmsbolaget är ett rederi som ägs av Stockholms läns landsting och svarar för kollektivtrafik till sjöss i Stockholms hamn och skärgård.