Sverige

I projektet mellan Sopra Steria och en ledande tysk bank, utnyttjades en perfekt kombination av expertis inom CRM, banksektorn och teknologi för att digitalisera bankens kreditprocess. Genom att införa agila metoder och implementera Salesforce lyckades teamet på sju månader skapa en enhetlig och skalbar plattform för hela säljorganisationen. Denna transformation förbättrade inte bara användarupplevelsen för över 1 200 anställda utan säkerställde också att banken står väl rustad för framtida expansionskrav inom försäljning, service och marknadsföring.

Bakgrund & utmaning

En av Tysklands största banker med över 3 400 anställda och tillgångar på över 70 miljarder euro, står inför en digitaliseringsresa på grund av ändringar i lagstiftning och ekonomi. Banken valde att fokusera på digitaliseringen av sin kreditprocess som en av de första åtgärderna med CRM-systemet som en hörnsten. Valet föll på Salesforce som den centrala plattformen för bankens B2B-säljorganisation, inklusive backoffice med 1 200 användare. Detta för att effektivisera processerna och öka användarvänligheten. Denna satsning är en del av bankens "Digital Credit Process" program, med målet att modernisera och effektivisera kreditprocesserna där Salesforce fungerar som den primära plattformen för interaktion och hantering. Projektet inkluderar också införandet av nya marknadsföringsevent som en del av deras bredare digitaliseringsinitiativ.

Leveransen

Målet var att hjälpa kunden genom hela processen - från att utforma strategin till att genomföra den och ge stöd efter lanseringen. Valet av Salesforce som plattform för att effektivisera kreditprocessen inkluderade integration med fem andra system. Med vårt unika UI-ramverk kunde vi enkelt lägga till nya system. Teamet täckte alla nödvändiga roller, från affärsanalys till utveckling och projektledning samt användning av SCRUM-metoden för att genomföra projektet i etapper. Vi hanterade också flera integrationer och datamigrering från befintliga system vilket gjorde det möjligt för kunden att övergå smidigt till den nya plattformen.

Sopra Sterias expertis:

  • Business workshops
  • UX/UI
  • Projekt- och testledning
  • Arkitektur (Salesforce och integration)
  • SFDC Cloud consulting

Teknik och mjukvara:

  • Implementering av SFDC Sales Cloud för 1 200 användare
  • Service Cloud
  • Marketing Cloud
  • Ändra datatextning (CDC)
  • Integrering av olika gränssnitt

Kundvärdet

Sopra Steria och Salesforce-teamet kombinerade expertkunskaper inom CRM, bankväsendet och teknik för att möta bankens behov. Banken som var ny för agila metoder fick stöd genom SCRUM-utbildningar, vilket främjade en praktisk inlärningsprocess. På bara sju månader implementerades ett omfattande spektrum av funktioner och processer, avsedda att introduceras för hela säljorganisationen. Förändringen förbättrade markant användarupplevelsen eftersom Salesforce och de integrerade systemen nu upplevs som en enhetlig plattform av över 1 200 användare. Plattformens skalbarhet säkerställer dess förmåga att möta framtida behov inom försäljning, service och marknadsföring.

 Lars Engblom

Business Owner