Sverige

Värdet i kunskapsdelning

Vår tjänst Kulturkartan är inte bara en tjänst, utan den ger även användarna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och tillsammans ständigt förbättra tjänsten. Det görs genom så kallade användarträffar.

Kulturkartan, som riktar sig mot kommuner, gör det möjligt för arrangörer av kulturevenemang för barn och unga att själva publicera sitt utbud och pedagogerna på skolorna kan sedan enkelt boka in sig på de evenemang de vill besöka med sina klasser.

För att säkerställa att tjänsten fortsätter att utvecklas har vi sedan en tid tillbaka börjat bjuda in våra kunder som använder sig av Kulturkartan till så kallade användarträffar. Syftet med dessa träffar är att skapa ett forum där användarna kan dela med sig av kunskap och erfarenheter kring tjänsten, men även att identifiera hur tjänsten kan förbättras för att göra det ännu lättare för kommuner att kunna erbjuda barnen kulturupplevelser.

Hur går en användarträff till?

Under användarträffarna får varje användare presentera sin kommuns arbete med Kulturkartan - vad som fungerar bra och om det har uppstått några utmaningar. Användarna får på så sätt kunskap om eventuella utmaningar som kan dyka upp, men också möjlighet att skapa bra lösningar på dem. Erfarenhetsutbytet leder också till att användarna får reda på hur andra kommuner använder Kulturkartan och kan i och med det få tips och idéer på hur de själva kan optimera användandet av tjänsten. Vilket kommentarer som, “Åh, det har jag inte ens tänkt på!”, “Det där ska jag ta med mig” och “Vilken bra idé!”, vittnar om.

Kan aldrig få för lite kunskapsutbyte

För närvarande arrangerar vi användarträffarna två gånger per år, men det finns en tydlig önskan från användarna om att arrangera dem oftare. De har helt enkelt insett värdet i att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet med varandra. Dessutom har antalet användare av Kulturkartan ökat inför varje träff, då nya kommuner har anslutit sig till Kulturkartan, vilket gör att det ständigt kommer in nya perspektiv på tjänstens framtida utveckling.

Intresserad av att veta mer?

Genom att ansluta er till Kulturkartan får ni alltså inte bara tjänsten i sig, som redan har utvecklats med många funktioner utifrån synpunkter från kommunerna, utan också ett helt nätverk och forum av kunskap och erfarenhet.

Kontakta oss så kan vi berätta mer!

Intresserad av att veta mer?
Moa Udén
Förvaltningsledare