Sverige

Ett av Norges största elnätsföretag med nära 1 miljon kunder har revolutionerat sin kommunikation med kunderna genom implementering av Salesforce Marketing Cloud. Detta möjliggör blixtsnabba SMS-utskick vid nödsituationer för att hålla kunderna informerade. Dessutom har företaget skapat skräddarsydda marknadsföringskampanjer som stärker varumärket och bygger personliga kundrelationer, vilket placerar dem i framkant av kundservice och digital marknadsföring inom energisektorn.

Bakgrund & utmaning

Det norska elnätsföretaget stod inför den dubbla utmaningen att både uppfylla lagkrav på kommunikation till kund om elnätshändelser och samtidigt stärka sitt varumärke genom målinriktad kommunikation. För att effektivisera detta valde de att implementera Salesforce Marketing Cloud. Ett beslut som möjliggör hantering av meddelanden om strömavbrott, servicemötespåminnelser och distribution av nyhetsbrev. Med ett IT-landskap som redan inkluderar Salesforce Service Cloud, prioriterar företaget skalbarhet och flexibilitet i sin tekniska infrastruktur.

Leveransen

Sopra Steria genomförde noggrant insiktsarbete med hjälp av användartester, djupintervjuer, fokusgrupper och observationer för att förstå användarnas behov och utmaningar. Med denna insikt skapades en skräddarsydd lösning – systemet designades, integrerades och anpassades för att möta dessa specifika behov. Lösningsarkitekturen var särskilt utformad för att hantera företagets förväntade tillväxt, med kapacitet för att hantera över 2 miljoner samtidiga meddelanden, vilket garanterar systemets skalbarhet och effektivitet inför framtiden.


Sopra Sterias expertis:

  • Kravanalys
  • Utveckling och anpassning
  • Sales, Service och Marketing Cloud
  • Integration
  • Projektledning och testledning
  • Migrering av data


Teknik och mjukvara:

  • DevOps
  • Sales, Service & Marketing Cloud

 

Kundvärdet

Kunden kan nu extremt snabbt svara med riktade SMS-meddelanden i akuta händelser mot sina kunder för att informera dem om situationen och ytterligare uppdateringar.
Tillsammans med detta har kunden nu skräddarsydda marknadsföringsresor utformade för att stärka företagets varumärke och rykte genom att personalisera resan för de olika kunderna.Lars Engblom

Business Owner