Sverige

RIKSTV MÖTER MARKNADENS SNABBA FÖRÄNDRINGAR GENOM FLEXIBELT VERKSAMHETSSTÖD

Kund- och billinglösning för tv-operatör gav starkare konkurrensfördelar genom bättre kundupplevelse och flexiblare tjänster.

RiksTV är en av Norges betaltv-operatörer och verkar på en marknad med snabba förändringar och ständigt nya krav på nya sätt att konsumera media. Ett bra it-stöd för flexibel hantering av kunder och tjänster är därför affärskritiskt för RiksTV. Dåvarande system var både gammalt och svårt att anpassa och RiksTV sökte därför en helt ny lösning. Det var ett omfattande projekt med många komplexa integrationer som vid tidigare försök misslyckats.

Uppdraget innebar att föreslå och implementera ett verksamhetsstöd som kunde hantera hela kundprocessen från kundservice, tjänsteutbud och avtal till logistik och fakturering. Uppdraget delades in i fyra delprojekt som omfattade ett kund- och faktureringssystem, nya webbportaler för kunder och återförsäljare samt en ny integrationsplattform. Sista delen var ett migreringsprojekt för att migrera alla kunder från den gamla lösningen till den nya. 

Sopra Steria var leverantör för lösningen och ansvarade för hela genomförandet från förstudie till utveckling och implementering. Det var ett komplext projekt som ställde stora krav på stark projektledning, djup verksamhetskunskap och mycket bred kompetens. Idag förvaltar och vidareutvecklar Sopra Steria lösningen.

Med den nya lösningen kan RiksTV leverera flexiblare tjänster och erbjuda en bättre kundupplevelse. Nya tjänster och kampanjer kan lanseras snabbare, samtidigt som det är enklare att anpassa lösningen och integrera mot nya tjänster. Detta gör det möjligt att agera snabbare på marknadens nya krav, vilket är en helt avgörande konkurrensfördel i den mycket tuffa mediebranschen. 

RiksTV är den enda TV-distributören i Norge som erbjuder digital tv och HDTV via antenn och internet. De har 260 000 abonnenter och bolagets ägs av NRK, TV2 och Telenor.