Välj ditt land

SACO-FÖRBUND VÄLJER GEMENSAMT MEDLEMSSYSTEM

Lösning för medlemshantering gav kostnadsbesparing och bättre service till förbundens medlemmar.

SACO:s förbund arbetade i många olika system baserade på egna it-lösningar och isolerade från varandra. Detta gjorde det svårt för förbunden att samarbeta och dela information. Det blev dessutom onödigt dyrt och svårt att administrera, förvalta och drifta systemen. Utöver detta efterfrågades också inloggningsbara webbsidor för förbundens medlemmar.

Sopra Steria fick i uppgift att ta fram en ny gemensam plattform för drift och förvaltning av infrastruktur och medlemssystem. Medlemssystemet utvecklades för att kunna hantera medlemsuppgifter, fakturering, försäkringar och a-kassa. Det integrerades mot bland annat ekonomisystem och myndigheter.

En gemensam webbplattform utvecklades också där varje förbund fick en egen layout. Webbplatserna integrerades med medlemssystemet, vilket innebär att besökaren enkelt kan hantera sitt medlemskap direkt på webbplatsen. Inloggade medlemmar får även tillgång till riktad information, som till exempel aktuella avtal och lokala nyheter.

Sopra Steria har haft ett helhetsansvar för uppdraget, vilket har inneburit ansvar för förstudie, projektledning, kravanalys, utveckling, integration, test och drift. SACO IT och Sopra Steria samarbetar även idag genom ett förvaltningsavtal.

SACO:s förbund har fått ett kraftfullt medlemssystem baserat på en gemensam plattform som knyter samman förbund, myndigheter och medlemmar. Detta har inneburit en kostnadsbesparing, ökat den interna produktiviteten och har gett medlemmarna bättre service. Antalet samtal till handläggare har också minskat då medlemmar själva uppdaterar sina uppgifter genom medlemswebben.

System och produkter

Microsoft .NET, SQL-server, EPiServer, Sharepoint, Reporting Services och Report Builder.

SACO IT Service AB är ett servicebolag med uppdrag att förse akademikerorganisationen SACO:s förbund med en totallösning av it-stöd. Tio av SACO:s förbund har gått samman kring en gemensam IT-plattform.