Sverige

I ett banbrytande uppdrag ledde Sopra Steria en framstående tillverkare av innovativa medicintekniska produkter genom en digital transformationsresa. Genom att utnyttja en kombination av Salesforce, e-handel och ERP-expertis, implementerade Sopra Steria en lösning som inte bara förbättrade kundupplevelsen inom B2C- och B2B-verksamheten, utan också säkerställde sömlösa kundresor. Lösningen inriktade sig på att leverera rätt information till slutkunderna vid rätt tidpunkt, samtidigt som den stödde en snabb och skalbar internationell expansion.

Bakgrund & utmaning

Företaget, som är specialiserat på medicintekniska produkter såsom bandage, ortoser kompressionsstrumpor med mera, strävar efter att utveckla långsiktiga kundrelationer genom att erbjuda sömlösa och personliga upplevelser över alla kontaktpunkter för både B2B- och B2C-kunder. Företaget är sen tidigare användare av Salesforce-plattformen. Inriktningen under den inledande fasen var på SAP och B2C-segmentet för att driva intäktstillväxt, medan CRM har använts för B2B-verksamheten. Fram till 2024 planerades en fullständig integration av både B2B- och B2C-verksamheterna på Salesforce-plattformen för marknadsföring, försäljning och service, baserat på en strategi som underlättar skalbar internationell expansion.

Leveransen

Som branschledare styrde Sopra Steria kundens projektteam genom workshops för att utforma ett omfattande koncept för projektets krav. Vi arbetade nära med kundens nyckelpersoner för att definiera, detaljera och prioritera dessa krav, vilket ledde fram till en första version av produkten. För B2C-segmentet skapades specifika mallar som täckte marknadsföring, försäljning och serviceprocesser. Vi gav omfattande stöd under hela projektet, från anpassning och utveckling till integration och lansering samt hantering av testning och dataöverföring. Vår expertis sträcker sig även till e-handelslösningar via SAP Hybris och ERP-system genom SAP HANA, vilket säkerställer en helhetslösning för kunden.

Sopra Sterias expertis:

  • Kravanalys
  • Utveckling och anpassning
  • Sales, Service, Experience Cloud
  • Integration
  • Projektledning ocj testledning
  • Migrering av data

Teknik och mjukvara:

  • Global template för Salesforce
  • Sales, Service & Marketing Cloud
  • SAP (ERP / Hybris) + InnuBit
  • APEX

Kundvärdet

Sopra Steria kombinerade sin expertis inom Salesforce, e-handel och ERP för att förbättra både B2C- och B2B-verksamheterna hos kunden. Genom att implementera skräddarsydda integrationsscenarier skapades en sömlös kundupplevelse. Denna integrationsstrategi garanterar att slutanvändarna får rätt information vid precis rätt tidpunkt. Den utvecklade mallen är inte bara anpassad för B2B-segmentet utan är också designad för att stödja en smidig och skalbar expansion över mer än 15 länder under de kommande månaderna.Lars Engblom

Business Owner