Välj ditt land

MED NEARSHORE SÄNKTE TELE2 SINA KOSTNADER FÖR FÖRVALTNING OCH SYSTEMUTVECKLING

Nearshore med unik kombination av kostnadseffektivitet, kundnärhet och kvalitet.

Med många och komplexa IT-lösningar hade Tele2 behov av effektiv systemförvaltning och flexibel vidareutveckling för att kunna möta nya utmaningar. Med allt högre förvaltningskostnader sökte Tele2 en lösning för nearshore som kunde ge minst samma höga kvalitet, men till en lägre kostnad.

Samarbete inleddes med Sopra Steria kring nyutveckling och förvaltning av fem verksamhetssystem som hanterar allt från roamingpriser till nätverkssiter. Förvaltningen sker från Sopra Sterias kontor i St. Petersburg men med en lokal leveransansvarig i Sverige. Det ger en unik kombination av kundnärhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Ett nära samarbete och daglig kontakt med Tele2 möjliggör dessutom ett agilt arbetssätt.  

Nearshore i Ryssland kändes som en trygg lösning för Tele2 som hade goda erfarenheter från tidigare samarbeten med regionen. Inte minst då detta är ett område med hög it-kompetens, mycket små kulturskillnader och där arbetet kan ske efter svenska arbetstider. Den geografiska närheten ger också stor flexibilitet och gör det lätt att ordna personliga möten när detta krävs. 

Genom Sopra Sterias nearshorelösning sänker Tele2 sina kostnader för förvaltning och systemutveckling utan kvalitetsförluster. Daglig kontakt och nära samarbete har gett en god förståelse för verksamhetens behov. Detta har skapat en proaktiv miljö där det ryska teamet driver arbetet framåt utifrån en öppen dialog och stor flexibilitet.