VISION & MÅL

Vi levererar positiv förändring. Tillsammans.

 

Power of Sharing - vår delningskultur

Vi har en speciell och stark kultur där vi strävar efter öppenhet, gemenskap och samverkan. Hos oss jobbar högkompetenta medarbetare, var och en expert på sitt område. Vi vet att det bor en enorm kraft i att dela kunskaper och erfarenheter med varandra och med våra kunder. Vi kallar det här förhållningssättet för Power of Sharing.

Vision

Sopra Steria ska, tillsammans med våra uppdragsgivare, förbättra sättet vi lever och jobbar på, genom hållbar utveckling och digital transformation.

Mission

Vi ska vara den transformationspartner som våra kunder och medarbetare litar på. Tillsammans ska vi nå våra mål och bidra till en bättre värld.

Framgångsspiral

Vi bygger förtroenden och skapar värden i en framgångsspiral för oss, våra kunder och samhället i stort. Genom rätt erbjudande, kompetenser och metoder skapar vi rätt affärer för såväl oss som våra kunder. Genom att leverera rätt kvalitet får vi nöjda kunder som både återkommer med nya förfrågningar och är öppna för proaktiva förslag. Det utvecklar och skapar i sin tur en känsla av stolthet bland våra medarbetare, ökad marknadsandel, lönsamhet och en positiv bild av oss som företag.