Välj ditt land

Ramavtal

Sopra Steria har ett antal viktiga ramavtal som underlättar upphandlingen av våra tjänster. Vi har tecknat egna ramavtal med kunder, men är också delaktiga i många ramavtal via våra partners. Det här är våra största offentliga ramavtal.

Bolagsverket
IT-uppdrag och uppdrag med anknytning till IT

Finansinspektionen
IT-konsulttjänster

Göteborgs Stad
IT-konsulttjänster 

Inera
Applikationsförvaltning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Applikationsförvaltning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
IT-konsulttjänster 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Konsulttjänster

Region Skåne
Konsulttjänster inom management

Statens Institutionsstyrelse (SIS)
IT-konsulttjänster 

Stockholms läns landsting (SLL)
IT-uppdragskonsulter 

Stockholms stad, Trafikkontoret
Konsulttjänster inom management

Sveriges Radio
IT-konsulttjänster