Sverige

Har du frågot om våra ramavtal? 
bid.se@soprasteria.com

Akademiska hus
Managementkonsulttjänster

Arbetsförmedlingen
ServiceNow Konsulter

Bolagsverket
IT-uppdrag och uppdrag med anknytning till IT

Göteborg Energi
BI Partnering system

Göteborgs Stad
IT-konsulttjänster 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Konsulttjänster

Regeringskansliet
IT-konsulttjänster inom systemutveckling

Region Stockholm
Uppdragskonsulttjänster inom fyra delområden:

  • Delområde 1 – Systemutveckling och systemintegration
  • Delområde 2 – BI (Business Intelligence)
  • Delområde 3 – Informations- och IT-säkerhet
  • Delområde 4 – Big Data och avancerad analys

Statens Tjänstepensionsverk (SPV)
Konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT

Sveriges Radio
IT-konsulttjänster 

Sveriges Television
IT-konsulter Projektledning, IT-konsulter Utveckling

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Konsulttjänster för digital utveckling