Välj ditt land

Ramavtal

Sopra Steria har ett antal viktiga ramavtal som underlättar upphandlingen av våra tjänster. Vi har tecknat egna ramavtal med kunder, men är också delaktiga i många ramavtal via våra partners. Det här är våra största offentliga ramavtal.

Bolagsverket
IT-uppdrag och uppdrag med anknytning till IT

Finansinspektionen
IT-konsulttjänster

Göteborg Energi
BI Partnering system

Göteborgs Stad
IT-konsulttjänster 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Verksamhetsstöd IT-uppdrag

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Konsulttjänster

Regeringskansliet
IT-konsulttjänster inom systemutveckling

Region Stockholm
Uppdragskonsulttjänster

Statens Tjänstepensionsverk (SPV)
Konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT

Stockholms stad, Trafikkontoret
Konsulttjänster inom management

Sveriges Radio
IT-konsulttjänster 

Sveriges Television
IT-konsulter Projektledning, IT-konsulter Utveckling

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Konsulttjänster för digital utveckling