Ramavtal

Sopra Steria har ett antal viktiga ramavtal som underlättar upphandlingen av våra tjänster. Vi har tecknat egna ramavtal med kunder, men är också delaktiga i många ramavtal via våra partners. Det här är våra största ramavtal.

Com Hem
IT-konsulttjänster

Ericsson
IT-konsulttjänster

Finansinspektionen
IT-konsulter

Försvarets materielverk (FMV)
IT-driftskonsulter

Försäkringsbolaget If
IT-konsulttjänster 

Göteborgs Stad
IT-konsulttjänster 

Inera
Applikationsförvaltning

Klarna 
IT-konsulter 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)
IT-konsulttjänster 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
IT-konsulttjänster 

Polismyndigheten
Ramavtal inom området kommunikationscentral 

SACO IT
IT-konsulttjänster 

Skatteverket
IT-tjänster inom området Facility Management 

SKL Kommentus Inköpscentral
IT-konsulttjänster

Statens Institutionsstyrelse (SIS)
IT-konsulttjänster 

Storstockholms lokaltrafik (SL)
IT-tjänster 

Stockholms läns landsting (SLL)
IT-uppdragskonsulter 

Stockholms stad
Managementkonsulttjänster

Stockholms stad, Trafikkontoret
Management konsulter 

Sveriges Radio
IT-konsulttjänster 

Swedavia
IT Service Managment 

Tele2
IT-konsulttjänster och Applikationsförvaltning 

Västra Götalandsregionen (VGR)
IT-konsulttjänster