Välj ditt land

SAMHÄLLSANSVAR

Vi vill vara med och påverka vårt samhälle till det bättre och ta ansvar för vår omvärld. Vår vision är att ge människor och organisationer energi och förmåga att förverkliga sina ambitioner.

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och effektivisera sin verksamhet, och vi hjälper många samhällsnyttiga organisationer att nå sina mål. Att få arbeta med uppdrag där vi kan vara både öppna och stolta över vårt arbete ger oss mycket tillbaka. Inte bara nya erfarenheter och branschinsikter, utan också känslan av att få göra något som känns meningsfullt ur ett större perspektiv.

Att alla våra medarbetare agerar ansvarsfullt är viktigt för oss, och vi ser det som självklart att alltid följa branschens etiska riktlinjer. Sopra Steria-koncernen har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2004 och arbetar med att efterleva Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Mer information om detta arbete finner du i koncernens hållbarhetsrapport.

Nedan finner du några exempel på hur vi bidrar till att göra världen lite bättre.

För miljön

Ett av FN:s viktigaste hållbarhetsmål är nummer 13 - Bekämpa klimatförändringarna. Sopra Steria kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser på tre sätt:

  • Det sätt vi driver vår verksamhet på
  • Kraven vi ställer på våra leverantörer
  • Hjälpa våra kunder att utveckla klimatsmarta lösningar

Vi har ett ambitiöst mål om att vara 100 procent koldioxidneutrala. Det första steget i processen är att kompensera för våra utsläpp genom köp av miljökvoter för resor och genom att ha ursprungsmärkning för el.

Samtidigt kommer vi också att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi har därför satt upp ett mål om att minska företagets växthusgasutsläpp per anställd med 43 procent innan år 2025 (utgångspunkt år 2015). Målet gäller för hela Sopra Steria-koncernen och är godkänt av Science Based Target Initiative.

Genom digitala lösningar bidrar vi till reducering av resursförbrukning, både för oss själva men också för våra kunder. 

För utbildning

Genom Sopra Steria i Indien har många av Sopra Steria-länderna adopterat skolor i fattiga delar av Indien och tillsammans hjälper vi över 60 skolor som finns i Chennai, Noida och Pune. Genom våra utbildningsinsatser rustar vi barnen och ungdomarna inför framtiden och arbetslivet, vilket hjälper dem att höja levnadsstandarden inte bara för sig själva utan också för sina familjer.

Läs mer om vårt initiativ The Challenge

Vi samarbetar med Nackademin

Vi vill dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter till de unga som studerar och snart ska ta steget in på arbetsmarknaden. Därför samarbetar vi med yrkeshögskolan Nackademin.

Läs mer om Nackademin

Vi är Rädda Barnens företagsvän

Varje år skänker vi pengar för att stödja Rädda Barnens arbete för barns rättigheter. Som företagsvän går vårt bidrag till att utbilda fler barn, stoppa våld mot barn, samt arbete för att skapa fler barnvänliga platser i krig och katastrofer.

Läs mer om vad Rädda Barnen gör

De små sakerna i vardagen

Som företag fokuserar vi på en effektivare mötesstruktur för minskat resande, uppmuntrar till miljövänliga tjänstebilar, tror på en medveten inköpspolitik och väljer ekologiska och Fairtrade-märkta produkter till kaffet och fruktkorgarna.

ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och informationssäkerhet

Kvalitet
För oss är det självklart att vi minst ska leva upp till certifieringskraven inom kvalité för att vi alltid ska leverera det bästa till våra kunder. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 som är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och gemensamma arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden.

Miljö
För oss är det viktigt att ständigt beakta miljöaspekten i alla våra uppdrag och vårt interna arbete. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 som är en internationell miljöledningsstandard.

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet är väldigt viktigt i alla våra kundrelationer, vilket gör att vi lägger stor kraft på att uppfylla certifieringskraven inom informationssäkerhet och GDPR. Sopra Steria i Sverige är informationssäkerhetscertifierade enligt ISO 27001:2017, vilket är en internationell standard.