Sverige

För ett mer hållbart samhälle

Att arbeta för en mer hållbar och jämställd värld ligger i vårt DNA. Vi gör det varje dag för våra kunder genom digital transformation som förbättrar samhället i flera dimentioner. Vi är dessutom en del av ett globalt företag och har möjlighet att göra skillnad på riktigt i de 30 länder vi är verksamma. Inom konsultbranschen i Sverige som ibland kan tyckas dyster vill vi vara förebilder, hos oss är ledningen jämställd och kvinnliga chefer mer vanligt än ovanligt. Här är alla viktiga och har en given plats. Dessutom driver vi flera engagemang som gör oss stolta, läs mer om våra initiaiv och arbete mot en bättre framtid. 

KONTAKT

Nina Adilstam
HR-chef
nina.adilstam@soprasteria.com

Nina Adilstam

Bild kunde inte laddas in

FN:s globala mål

Vårt samhällsansvar sträcker sig globalt där alla våra 30 länder är inkluderade och arbetar med hållbarhetsfrågor. Från vår organisation i Sverige har vi valt att knyta an vårt engagemang inom hållbarhet till FN:s globala mål. Dessa fem är prioriterade: 

#3 Hälsa och välbefinnande
#4 God utbildning för alla
#5 Jämställdhet
#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
#17 Genomförande och globalt partnerskap

Hållbarhetsrapport

Att alla våra medarbetare agerar ansvarsfullt är viktigt för oss, och vi ser det som självklart att alltid följa branschens etiska riktlinjer. 

Sopra Steria-koncernen har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2004 och arbetar med att efterleva Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Mer information om detta arbete finner du i koncernens hållbarhetsrapport.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

För miljön

Ett av FN:s viktigaste hållbarhetsmål är nummer 13 - Bekämpa klimatförändringarna. Vi har ett ambitiöst mål om att vara 100 procent koldioxidneutrala.

Det första steget i processen är att kompensera för våra utsläpp genom köp av miljökvoter för resor och genom att ha ursprungsmärkning för el. Samtidigt kommer vi också att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Vi har därför satt upp ett mål om att minska företagets växthusgasutsläpp per anställd med 43 procent innan år 2025 (utgångspunkt år 2015). Målet gäller för hela Sopra Steria-koncernen och är godkänt av Science Based Target Initiative.

Bild kunde inte laddas in

ISO-certifiering

Kvalitet - För oss är det självklart att vi minst ska leva upp till certifieringskraven inom kvalité för att vi alltid ska leverera det bästa till våra kunder. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 som är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och gemensamma arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden.

Miljö - För oss är det viktigt att ständigt beakta miljöaspekten i alla våra uppdrag och vårt interna arbete. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 som är en internationell miljöledningsstandard.

Informationssäkerhet - Informationssäkerhet är väldigt viktigt i alla våra kundrelationer, vilket gör att vi lägger stor kraft på att uppfylla certifieringskraven inom informationssäkerhet och GDPR. Sopra Steria i Sverige är informationssäkerhetscertifierade enligt ISO 27001:2017, vilket är en internationell standard. 

Bild kunde inte laddas in

The Challenge

Som ett av Europas ledande konsultföretag har Sopra Steria valt att ta ett aktivt samhällsansvar. Ett av dessa är The Challenge, ett välgörenhetsinitiativ av och med Sopra Steria-anställda. Pengarna som samlas in kommer från våra egna anställda genom löneavdrag och insamlingsaktiviteter. 

Genom Sopra Steria i Indien har många av Sopra Steria-länderna adopterat skolor i fattiga delar av Indien och tillsammans hjälper vi över 60 skolor som finns i Chennai, Noida och Pune. Genom våra utbildningsinsatser rustar vi barnen och ungdomarna inför framtiden och arbetslivet, vilket hjälper dem att höja levnadsstandarden inte bara för sig själva utan också för sina familjer. Våra insatser säkerställer att skolorna har tillgång till datorer, utbildade lärare, solcellspaneler och rent vatten. Läs mer om vårt initiativ The Challenge.

ACTIVATE

Vi tror på hållbara medarbetare, en hållbar värld och att vi alla kan bidra. ACTIVATE är vår interna hälsoapp som uppmuntrar och inspirerar oss till aktiviteter under ledordet hållbarhet. Aktiviteter som är bra för knoppen, kroppen och miljön. Vi tävlar i lag och poängen som tjänas in omvandlas till ekonomiska bidrag av Sopra Steria. Ett bidrag som sedan doneras till den välgörenhetsorganisation som det vinnande laget utser. ACTIVATE är ett av våra initiativ för att skapa hållbara medarbetare och en hållbar värld.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

WASS – Sopra Sterias jämställdhetsinitiativ

WASS, Woman at Sopra Steria, är ett jämställdhetsinitiativ för att stötta, inspirera och attrahera kvinnor till IT- och techbranschen. Det är dels ett kvinnligt nätverk för kvinnor anställda på Sopra Steria och kvinnor verksamma i branschen, men också en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration.Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Nina Adilstam

HR-direktör

nina.adilstam