Välj ditt land

Sopra Sterias Insamlingsstiftelse – Upprop

Till alla nuvarande och blivande anställda på Sopra Steria Sweden AB och alla som vill stödja Sopra Sterias Insamlingsstiftelse.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Sopra Sterias Insamlingsstiftelse”. Insamlingsstiftelsens ändamål är att genom insamlingar anskaffa medel till att främja välgörande ändamål såsom utbildning för barn och ungdomar, företrädesvis i Indien, samt välgörande ändamål för utsatta medborgare i det svenska samhället.

Stiftelsen kommer förvaltas av en styrelse bestående av anställda på Sopra Steria Sweden AB.

Bidrag till Sopra Sterias Insamlingsstiftelse kan sättas in på stiftelsens bankkonto i Danske Bank med nummer: 12400100225. Bidrag via Swish-nummer: 1234452827. Inbetalningar via bankgiro och Swish administreras av stiftelsen.

Stockholm den 12 mars 2020

Styrelsen för Sopra Sterias Insamlingsstiftelse