Våra värderingar

Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Vi levererar positiv förändring. Tillsammans.

Våra värderingar har vi gemensamt inom Sopra Steria i hela Skandinavien. De ligger som grund för de beslut vi tar och den hållning vi intar i både strategiska och dagliga frågor.

Öppna

Vi är innovativa, nyfikna, välkomnande och vill lära oss nya saker. Vår platta organisation hjälper oss att bygga en stark kultur och skapa värde genom vårt mantra: Power of Sharing. 

Positiva

Yes, we can! Vi är lösningsorienterade, framåtsträvande, proaktiva och hjälpsamma. Vi är öppna för nya idéer och nya arbetssätt. Vi är vänliga, glada, öppna och goda lyssnare.

Lagspelare

Vi delar med oss av vår kunskap och är bra på att lyssna på andra. Vi arbetar tillsammans, tvärfunktionellt – har bra tålamod och visar varandra uppskattning. Vi är nära våra kunder och deras organisationer, vi är leveranssäkra och pålitliga. 

Respektfulla

Vi är empatiska, uppmärksamma och bryr oss om varandra. Vi respekterar varandras kunskaper och specialistexpertis. Vi undersöker och tar oss an ny teknik för att få starkare förståelse. 

Professionella

Vi är dedikerade och passionerade för det jobb vi gör. Vi är transparenta, trovärdiga, pålitliga och agerar etiskt korrekt. Vi arbetar för våra kunders bästa och utmanar dem och deras beslut för att nå den bästa lösningen. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna. 

Kundorienterade

Vi sätter våra kunder i fokus i allt vi gör. Vi arbetar tillsammans med dem som deras utvalda och pålitliga transformationspartner. Vi delar med oss av vår kunskap och håller det vi lovar. Vi lyssnar in kundens behov och är proaktivt framåtsyftande i vårt agerande.