Sverige

Året med SVT får silver i Publishingpriset 2023

Varje år genomförs en pristävling för annonser, digitala publikationer, filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Nu står det klart att Sopra Sterias arbete Året med SVT tar hem silverpriset i det prestigefyllda Publishingpriset 2023.

Året med SVT genomfördes då SVT varje år publicerar en public service-redovisning där de redogör hur de uppfyllt sitt uppdrag under året som gått. Redovisningen har traditionellt publicerats i fysisk form eller som en digital PDF. Därför togs Året med SVT fram – en modern, digital produkt som visar hur SVT levererar i sitt uppdrag och som med transparens visar Sveriges invånare vad de får för public service-avgiften som de årligen betalar. Nu uppmärksammas arbetet och tar hem silver i Publishingpriset 2023. 

– Året med SVT är ett fint exempel på hur vi använder oss av designmetodik för att generera positiva effekter för våra kunders verksamheter och för samhället. I det här fallet har metodiken använts i syfte att öka intresset och förståelsen för allt det samhällsviktiga arbete som SVT bidrar till genom public serviceavgiften. Det i kombination med ett manér som både är lekfullt, lätt att ta till sig och inkluderande möjliggör för alla att också kunna, och vilja, ta del av innehållet! Jag är otroligt stolt över vad det fantastiska teamet har åstadkommit i det här arbetet, säger Maria Hofverberg, Business Owner, Creative på Sopra Steria.

Syftet och målen med sajten är att den ska väcka nyfikenhet, intresse och även aha-upplevelser för en bredare publik. Resultatet är en produkt som är enkel att använda, interaktiv och utformad med målgruppens intresse i åtanke. De träffsäkra designvalen har fått webbplatsen att ”andas SVT”, fångat intresse för public service och fått ett stort positivt mottagande av såväl intern som extern publik. 

Läs mer om Året med SVT här

Bild kunde inte laddas in