Sverige

Sopra Steria blir strategisk digitaliseringspartner för fem kommuner

Digitale Gardermoen har valt Sopra Steria som långsiktig och strategisk digitaliseringspartner.

I Skandinavien har Sopra Steria över 2 800 medarbetare som varje dag stöttar sina kunder inom den privata och offentliga sektorn med deras digitala transformation. Genom Sopra Sterias bredd av expertis inom bland annat IT-driftstjänster, digitala plattformstjänster och säkerhet, får kunden inte bara tillgång till de enskilda konsulternas kompetens, utan tillgång till hela 2 800 medarbetares samlade kompetens. Det är just vad Digitale Gardermoen i Norge får.

- Det här avtalet ger oss den kapacitet och flexibilitet som vi behöver för att kunna fortsätta vårt arbete med att digitalisera medborgartjänster och bidra med vidareutveckling i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannstad och Nes, säger Frode Bostadløkken, VD på det interkommunala företaget Digitale Gardermoen (DGI).

Avtalet sträcker sig över sex år och omfattar 17 000 kommunanställda i administration och skolsektor.

Kjell Rusti, skandinavisk VD på Sopra Steria, säger att företaget kommer att dra nytta av sin mångåriga erfarenhet av drift och förvaltning av IT-system i kommunerna Oslo och Trondheim.

- DGI är en ambitiös aktör som hjälper ägarkommunerna med att leverera bättre tjänster till sina invånare. När de väljer Sopra Steria som sin strategiska digitaliseringspartner tar jag det som ett tecken på att vi har kompetens och tjänster som träffar rätt hos kommunerna, säger han.

Avtalet omfattar allt från infrastrukturdrift och applikationsförvaltning, till produktion och vidareutveckling av slutanvändartjänster och säkerhetstjänster.

Första steget blir att få över kommunerna till våra standardiserade tjänster. Därefter ska vi använda hela vår bredd av expertis för att modernisera och transformera sätten som kommunerna leverera tjänster på till sina drygt 70 000 invånare, säger Rusti.

På bilden: Kjell Rusti och Frode Bostadløkken (Foto: Sopra Steria)

Intresserad av att veta mer?
Amir Hantash
Digital Platform Services