Sverige

Sopra Sterias expansionsresa fortsätter

2018 har varit ett händelserikt år. I början av februari bytte det svenska bolaget Kentor namn till Sopra Steria och en integration med den skandinaviska delen av det franska bolaget Sopra Steria påbörjades. Ett år senare kan vi se att integrationen har gett lyckade resultat, tack vare hårt arbete från alla inblandade.

Att integreras in i en ny organisation är en utmaning, men det hindrade inte oss från att leverera en mycket stark tillväxt.

Vårt fokus under det gångna året har legat på tillväxt och rekrytering, då marknaden har varit, och fortfarande är, i stort behov av de kompetensområden och tjänster som vi erbjuder inom digitalisering och digital transformation. Därför var det extra roligt att starta 2019 med att välkomna 20 nya medarbetare till vårt fina onboarding program, där våra nyanställda snabbt får sätta sig in i bolaget, våra erbjudanden och vår företagskultur.

Idag är vi hela 425 medarbetare i Sverige, och rekryteringen fortsätter i hög takt för att möta våra kunders behov och bredda vår kompetens.