Sverige
Standardisering

Standardisering är en förutsättning för digitalisering

Föreställ dig en värld där varje person hade olika personnummer i varje region i Sverige. Ett kaos av ineffektivitet och förvirring, eller hur? Idag tar vi för givet att vi har samma personnummer, telefonnummer och registreringsnummer på vår bil, oavsett var vi befinner oss i landet, eller till och med världen. Logiken, längden och strukturen på informationen är konsekvent och det är tack vara standardiseringen som detta är möjligt.

Men trots denna självklarhet har standardisering inom vården inte varit lika genomgripande. Varje region, sjukhus eller klinik kan ha sina egna system eller format för att hantera patientinformation, vilket skapar hinder för en effektiv och sammanhållen vård. Men nu är det förändring på gång. Vi står mitt i en spännande tid där standardisering av vårdinformation är på agendan, och där vi aktivt strävar efter att harmonisera och enhetliggöra våra tillvägagångssätt för att dra nytta av de otaliga fördelar som standardisering kan erbjuda inom vården.

image

Vad är en standard och hur appliceras det inom vården?

Standarder är gemensamma lösningar som syftar till att hantera återkommande problem enhetligt, vilket höjer kvaliteten och effektiviteten samtidigt som det sparar resurser. Genom att använda standarder behöver inte användare uppfinna hjulet på nytt.

Inom hälso- och sjukvård kan standarder innebära gemensamma klassifikationer på diagnoser, beskrivningar på hur medicintekniska produkter ska vara konstruerade eller en gemensam identifikation på vårdgivare. Det primära syftet med standarder inom vården är att höja kvalitén och patientsäkerheten, men det bidrar även till mindre kostsamma processer, kvalitetssäkrade upphandlingar, höjd interoperabilitet och effektivare vårdprocesser.

image

Rusta oss inför framtiden med standarder

Sveriges hälso- och sjukvård står inför ökande vårdbehov och en alltmer mobil befolkning. För att möta dessa utmaningar krävs effektiva vårdprocesser och förbättrad interoperabilitet, vilket driver på insatserna för att digitalisera vården.

En gemensam standard och struktur i våra vårdsystem är avgörande för att information ska kunna användas effektivt mellan olika system. Genom att använda enhetliga termer, begrepp, klassifikationer och modeller kan vi säkerställa att informationen behåller sin betydelse och tolkas på samma sätt av olika system.

Användning av standarder ökar vår interoperabla förmåga och effektiviserar vårdprocesserna både inom och mellan regionala gränser. Standarder bidrar till vårdens digitalisering och skapar bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Det är också en möjliggörare för forskning när information får en konsekvent betydelse som är enklare att utvärdera och analysera. Det kan i sin tur skapa en framtid med säkrare vård och omsorg för patienter.

Hur kan vi bidra till standardiseringen?

Standardisering är inget nytt begrepp inom hälso- och sjukvården. Idag finns det standarder som täcker olika aspekter av vården, och de initieras och stöds av myndigheter, företag och andra organisationer som strävar efter att lösa utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Arbetet med att utveckla standarder och koordinera nationella och regionala aktiviteter är intensivt, med anpassning av IT-arkitektur och informatik.

Sopra Steria har en betydande kompetens inom hälsoinformatik, strategi och IT, och har framgångsrikt bidragit till flera regionala projekt som förbättrat den digitala miljön inom vården. Vår expertis inom hälsoinformatik har varit avgörande, och standardisering av vårdinformation är ett av de områden där vi har erfarenhet och insikt.

Kontakta oss för mer information!

test

Inläggsförfattare

  • Julia Jonsson

    Managementkonsult

Läs om hur vi jobbar med informatik

Bild kunde inte laddas in