Sverige
Post its

Hur effektivt är företagets affärssystem?

Lönsamhet förutsätter effektiva och integrerade ekonomiprocesser och med ett genomtänkt affärssystem uppnås även rätt spårbarhet och kontroll. Men hur vet du om ditt affärssystem är det rätta för er?

Ett affärssystem hjälper företaget att utföra och förenkla många arbetsuppgifter. De flesta företag har ofta separata avdelningar som arbetar oberoende av varandra och utmaningar som långsiktig strategi, effektiva processer och lösningar som passar verksamheten är vanliga. Ett effektivt affärssystem möter utmaningar som dessa genom att integrera och automatisera flera olika verksamhetsövergripande områden så att arbetsuppgifterna kan utföras i ett och samma system.

Hur vet du om ditt affärssystem möter behoven? Min erfarenhet säger att du behöver fundera på frågeställningar inom tre områden;

Finns det en strategi?

Att företaget har en väl förankrad affärssystemsstrategi är viktigt då systemet kommer att vara i drift i många år framöver och leverera mot mätbara mål. För att formulera och genomföra en sådan strategi kan företaget ställa sig ett antal frågor. Vilka händelser i verksamheten kan påverka kraven på affärssystemet? Förändras affärsmodellen eller expanderar företaget? Finns en klar och tydlig plan från början så ökar sannolikheten för att systemet även i framtiden utgör ett effektivt stöd för verksamheten.

Processer

Har ni verksamhetens kärnprocesser på plats och stöds de av nuvarande konfiguration i affärssystemet? Känns affärssystemet som ett hinder snarare än en möjliggörare för verksamheten? När verksamhetens kärnprocesser kan stödjas digitalt och medarbetarna har rätt verktyg för att utföra arbetsuppgifterna ökar företagets produktivitet. Affärssystem kan idag stödja en bred mängd  processer inom exempelvis försäljning, varuflöde och produktion. Automatiserade processer hjälper till att förenkla arbetsmoment och frigör i längden tid och resurser.

Lösning

Idag har vi vant oss vid att nå våra systemstöd oavsett var vi är eller vilken enhet vi arbetar på. Vi förväntar oss att det ska vara lätt att förändra arbetssätt och konfiguration i takt med att omvärlden och våra behov ändras. Är företagets lösning skalbar och enkel att justera i för att möta nya behov? Nås den information som behövs när man behöver den, oavsett vart man befinner dig? Är företaget beroende av en driftorganisation för att systemet ska fungera?

Känns frågorna ovan relevanta för dig eller behöver du kanske lite vägledning rörande ditt affärssystem? Prova ERP-diagnosen där de tre områden jag skriver om ovan utvärderas. Jag tror att den kan ge dig en kick-start i arbetet att analysera hur ditt affärssystem presterar.

Läs mer om ERP och vår ERP-diagnos

 

Inläggsförfattare: Ahnaf Syed, Applikationskonsult